Ledningsgrupp RCC Syd

Kontakt Ledningsgrupp

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

Björn Ohlsson

medicinsk chef

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

Jenny Patera

kommunikationsstrateg

Jessica Wihl

medicinsk rådgivare

Mimi Taylor

kommunikationsstrateg

Malin Nyqvist-Persson

administratör

RCC Syd