Genetisk testning vid misstanke om ärftligt malignt melanom, snabbspår

Onkogenetiskt snabbspår inom Södra Sjukvårdsregionen för testning vid misstanke om ärftligt malignt melanom.

I analysen ingår testning för mutation i CDKN2A, BAP1 och CDK4 exon2.

Dokument för nedladdning

PM för handläggning

Onkogenetiskt snabbspår

Stöddokument och hjälp för släktöversikt

Remiss blodprov genetisk testning ärftligt melanom snabbspår

Remiss genetisk testning melanom snabbspår

Mall informationsbrev som ges till patient före testning

Patientinformation testning ärftligt malignt melanom snabbspår

 

Mall för svar på negativ testning till patient

Brevmall neg. testad

OBS! Var vänlig lägg text för informationsbrev respektive brevmall för negativt testsvar på eget brevpapper. Fyll även i telefonnummer till kontaktsjuksköterska på informationsbrevet. 

 

För frågor, kontakta:

Bertil Persson

regional patientprocessledare hudcancer

Skånes universitetssjukhus

Marie Stenmark-Askmalm

regional patientprocessledare ärftlig cancer

Skånes universitetssjukhus