Om inloggning till INCA för webbinrapportering

INCA-plattformen används för olika typer av register, till exempel patientöversikten (IPÖ), kvalitetsregister och cancerregistret. Ansökan görs på samma ansökningsblankett. I INCA får du olika behörigheter och roller utifrån ditt uppdrag.

INCA:s driftmiljö ligger sedan april 2015 på internet vilket innebär att koppling till Sjunet inte längre behövs för att kunna logga in på INCA. INCA-användare som sparat INCA:s gamla inloggningssida som en "favorit" i webbläsaren måste ändra denna. Omdirigering av den gamla adressen för inloggning till den nya kommer att ske under en tid.

Ansöka om användarkonto i INCA

För att logga in i INCA krävs ett användarkonto. Användarkonto ges till de användare som jobbar på de behöriga klinikerna. För att ansöka om användarkonto, skall ett formulär fyllas i och signeras av verksamhetschef på respektive klinik.

Ansökan om användarkonto (pdf, nytt fönster)

Ansökan om utökad behörighet för inrapportör (pdf, nytt fönster)

Bilaga till ansökan om användarkonto – flera användare, samma roll (pdf, nytt fönster)

  • Originalet av formuläret sparas vid respektive enhet och en kopia skickas till kontaktperson vid Regionalt cancercentrum.
  • I nuläget räcker det att du kryssar i dokumentet i rollen "Inrapportör".
  • Normalt fungerar kontaktpersonen vid Regionalt cancercentrum som "användaradministratör" och ger behörigheter till de som blir accepterade som inrapportörer.
  • Det kan finnas många "Inrapportörer" på din klinik.
  • Om en användare inte varit inloggad de senaste 12 månaderna blir kontot automatiskt inaktiverat. Användaren får då vid behov vända sig till användaradministratören vid sitt Regionala cancercentrum för aktivering av kontot.
  • Användare med tillgång till SITHS-kort skall använda det vid inloggning i INCA.

Garantera integritet och säkerhet för data - lämna aldrig datorn inloggad i INCA. Webbläsaren kan tillfälligt spara viss personlig information samt data om patienter från sidor användaren besökt i INCA. För att garantera dataintegritet och datasäkerhet rekommenderas därför användare att stänga ner samtliga öppna fönster i webbläsaren efter att de loggat ut och lämnar datorn. Detta är särskilt viktigt när flera användare delar en dator eller loggar in med e-legitimation.

Inloggning till INCA 

Användare som har sitt användarkonto associerat med ett SITHS-kort OCH har kortet i kortläsaren kommer direkt till SITHS-inloggningen och får efter att ha fyllt i SITHS-pinkod välja roll och placering.

Användare som INTE har SITHS-kortet i kortläsaren kommer till en inloggningssida där inloggningsmetod får väljas; logga in med Yubikey eller med SITHS. Båda inloggningsalternativ innebär stark autentisering.

Två knappar med olika inloggningsalternativ: Logga in med Yubikey och Logga in med SITHS

Förklaring av alternativen:

  • Yubikey – Stark autentisering. Användare som saknar SITHS-kort kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA.
  • SITHS – För dig som tänkt logga in med SITHS men glömt att sätta i SITHS-kortet i läsaren. Vissa webbläsare har problem att hitta SITHS-kortet om det inte suttit i från start när man kommer till INCA. I dessa fall behöver webbläsaren startas om. Användaren får information om detta om det skulle inträffa.

OBS! Vid inloggning med SITHS-kort måste certifikat med utfärdare SITHS väljas. 

Dialogruta för SIHTS-inloggning där certifikat med utfärdare SITHS ska väljas

Alternativen "Logga in med OTP" (engångslösenord) och "Logga in med lösenord" (användarnamn och lösenord) är borttagna.

Inloggning med SITHS-kort (tjänstekort) 

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. Användare med tillgång till SITHS-kort (tjänstekort) måste använda det vid inloggning i INCA för autentisering (legitimering).

För att logga in med SITHS-kort måste datorn vara kopplad till en kortläsare ochprogrammet NetiD vara installerat på datorn. Om det inte finns installerat - kontakta er IT-avdelning för installation av programmet. Net iD finns att ladda ner här. Vid behov kontrollera först om du har 32- eller 64-bitars versionen av Windows och kontrollera vilken programvara som används i din region.

32- och 64-bitarsversioner av Windows: Vanliga frågor och svar, Microsoft

Inloggning med konto och lösenord (svag autentisering) och inloggning med engångslösenord är inte längre tillåtna. Användare som idag inte har och som inte kommer att skaffa SITHS-kort (privata sjukvårdsinrättningar) kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA.