Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar

Kvalitetsregistret inkluderar myeloproliferativa neoplasier diagnostiserade från 2008, ålder vid diagnos 18 eller äldre.

Kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter registrerade i MPN-registret inom 12 månader: > 95 %.
 • Andel PV patienter som erhåller antitrombotisk behandling > 80 %
 • Andel högrisk PV patienter behandlade med cytoreduktion > 80 %
 • Andel högrisk ET patienter behandlade med cytoreduktion > 80 %
 • Andel patienter där histopatologisk undersökning på benmärg ligger till grund för diagnos > 90 %

 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Samverkan
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst