Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister myelom

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport myelom, INCA

Myelomregistret startade 2008 och omfattar gruppen plasmacellsjukdomar, det vill säga symptomatiskt och asymptomatiskt myelom, isolerat skelettalt och extraskelettalt plasmocytom och plasmacellsleukemi.

Årsrapporter

Nationell kvalitetsregisterrapport myelom, 2023 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissutfärdande till behandlingsstart, symtomatiskt myelom: 20 dagar (patienter med diagnos 2021)
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad 99 procent (patienter med diagnos 2008-2022)

Registret omfattar samtliga fall som har diagnosticerats sedan 1 januari 2008. Svenska myelomgruppen ansvarar för registret. Gruppen startade 2007 på uppdrag av Svensk förening för hematologi och samverkar med Nordiska Myelomstudiegruppen, NMSG. Kvalitetsregistret förvaltas av Regionalt cancercentrum väst.