Trofoblastsjukdomar

Trofoblastsjukdom är ett samlingsnamn för en grupp tumörer med ursprung i en graviditet och drabbar främst kvinnor i fertil ålder. Tumörerna uppstår ur trofoblastcellerna som bildar moderkaksvävnad.

Trofoblastsjukdom kan uppträda som

 • Premalign sjukdom
  • Komplett mola
  • Partiell mola
 • Malign sjukdom
  • Invasiv mola
  • Choriocarcinom
  • Placental site trophoblastic tumor
  • Epitelioid trofoblasttumör

Mola hydatidosa är en genetiskt avvikande graviditet som uppstår i ca 1 per 500-1500 graviditeter. Gemensamt för molagraviditeterna är ett överskott på kromosomer från pappan till graviditeten, vilket leder till ökad tillväxt av moderkaksvävnaden med utveckling av vätskefyllda blåsor. Blödning är ett vanligt symptom på mola, liksom höga nivåer av graviditetshormonet hCG.

Ungefär en av tio molagraviditeter utvecklas till någon av de maligna formerna av trofoblastsjukdom. För att upptäcka de tumörer som malignifierar följer man hCG regelbundet. En malign trofoblastsjukdom kan också utvecklas efter en helt normal graviditet och diagnostiseras då ofta sent i förloppet när den hunnit metastasera till flera organsystem. Lyckligtvis har malign trofoblastjukdom en hög känslighet för cytostatika och de flesta patienter kan botas med bibehållen fertilitet.  

Nationell högspecialiserad vård

Omhändertagandet av kvinnor med gestationell trofoblastsjukdom är nationellt nivåstrukturerat till Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset som enda centrum i landet.

Nivåstruktureringen innebär att alla kvinnor med någon typ av gestationell trofoblastsjukdom skall remitteras till Karolinska Universitetssjukhuset för registrering, eftergranskning av vävnadspreparat och monitorering av tumörmarkören hCG. Dessutom skal alla kvinnor med malign trofoblastsjukdom behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset, i samarbete med den regionala onkologkliniken på hemorten.

Förutom den kliniska handläggningen innefattar uppdraget också utbildning och forskning. En nationell multidisciplinär konferens mellan respektive onkologklinik vid universitetssjukhusen i Sverige hålls varannan vecka. Remissförfarande och information samt länkar till multidisciplinära konferenser och andra möten finns under respektive flikar på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats.

Trofoblastsjukdom (karolinska.se).