Nationell Min vårdplan huvud- halscancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med huvud- och halscancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan huvud- och halscancer finns digitalt via 1177.se. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den senaste versionen av Min vårdplan huvud- och halscancer publicerades 7 juli 2022. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Fertilitet vid cancerbehandling

Botande behandling

Palliativ vård

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Operation av läppcancer

Operation av tungcancer - utan rekonstruktion

Operation av tungcancer - med rekonstruktion

Operation av underkäken vid cancer i munslemhinnan – små tumörer

Operation av underkäken vid cancer i munslemhinnan – avancerade tumörer

Operation av cancer i överkäken - små tumörer

Operation av cancer i överkäken - avancerade tumörer

Operation av cancer i munbotten och/eller kindslemhinnan - små tumörer

Operation av cancer i munbotten och/eller kindslemhinnan - avancerade tumörer

Operation av cancer i halsmandlarna – tonsillektomi 

Operation av cancer i struphuvudet – små tumörer

Operation av cancer i struphuvudet – avancerade tumörer

Operation av cancer i öronspottkörteln 

Operation av cancer i underkäksspottkörteln 

Operation av näs- och bihålecancer – små tumörer

Operation av näs- och bihålecancer – avancerade tumörer

Operation av lymfkörtlar på halsen – halskörtelutrymning 

Operation av portvaktskörteln – sentinel node

Operation av cancer i hörselgången 

Trakeostomi

Biverkningar och komplikationer efter en operation

Fysisk aktivitet efter en operation

Sårvård efter en operation

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset

Strålbehandling av huvud- och halscancer

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Inre strålbehandling av huvud- och halscancer – brachyterapi 

Biverkningar av strålbehandling av huvud- och halscancer

Behandlingsschema: Strålbehandling

Behandlingsschema: Strålbehandling efter operation

Behandlingsschema: Strålbehandling och cytostatika- eller antikroppsbehandling

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Behandling med kortison

Medicin mot smärta

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

Subkutan venport, SVP

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Nasogastrisk sond

PEG, perkutan endoskopisk gastrostomi

Gastroknapp

Att ge och hantera sondmat

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Salivsekretionsmätning

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för huvud- och halscancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan huvud- halscancer digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.