Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer för hjärntumörer

Här finns regimer; det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras för hjärntumörer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.