Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx)

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention utgörs av en sammanslagning av två befintliga kvalitetsregister på cervixcancerområdet, som under lång tid samlat data med olika inriktning och innehåll.

Styrgrupp och en tvärprofessionell expertgrupp

Kvalitetsregistret leds av en styrgrupp och en tvärprofessionell expertgrupp. Gruppernas främsta strategi för kvalitetsutveckling är en systematisk, nationell analys av effekten av olika möjliga kvalitetsförhöjande åtgärder, med efterföljande återföring av analyserna till de som ansvarar för det förebyggande arbetet i regioner. 

Analysregistret

NKCx analysdatabas har 100 procent nationell täckning av data om kallelser, cellprover och vävnadsprover från cervix.

NKCx analysdatabas

Processregistret

Nationella processregistret för cervixcancerprevention (NPCx) håller i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg med en täckningsgrad på över 85 procent av Sveriges kvinnliga befolkning. Processregistret byggs nu ut nationellt för kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna.

Nationella processregistret för cervixcancerprevention (NPCx)