Statistik för patienter och närstående

Här kan du som patient eller närstående hitta statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna. Statistiken är framtagen från det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer i samarbete med patientorganisationerna Nätverket mot gynekologisk cancer och Gynsam. För mer detaljerad information om din sjukdom ska du i första hand vända dig till din vårdgivare, min vårdplan eller 1177 vårdguiden.

Den statistik som presenteras är nationella data för:

  • Incidens (i text)
  • Incidens över tid
  • Åldersfördelning vid insjuknande per diagnos
  • Primärbehandling uppdelad på stadium vid respektive diagnos
  • Relativ överlevnad per diagnos
  • Relativ överlevnad per stadium i respektive diagnos

Tid från diagnos till behandling mäts av det som kallas SVF (standardiserade vårdförlopp)

För dig som önskar läsa ytterligare statistik:

Du kan också få hjälp att förstå statistiken här:

Vanliga frågor och svar om statistiken

 

Klicka på länkarna för att komma till statistiken för respektive diagnos:

Livmoderhalscancer

Livmoderkroppscancer

Vulvacancer

Äggstockscancer

Livmoderhalscancer

Incidens: Varje år får knappt 600 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer eller cervixcancer som det också kallas.

incidens-livmoderhalscancer.png

Antalet fall av livmoderhalscancer har minskat betydligt de senaste 30 åren. Det beror till stor del på att vi har screeningprogram i form av cellprovtagning, samt ett vaccin som nu erbjuds alla flickor och pojkar inom skolvaccinationen. Vaccination tillsammans med regelbunden gynekologisk cellprovtagning ger ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer.

Ålder vid insjuknande

alder-vid-insjuknande-livmoderhalscancer.png

Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderhalscancer. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild.

Behandling för olika stadier av sjukdomen

behandling-livmoderhalscancer.png

Grafen visar kvinnor med livmoderhalscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium. Klicka på grafen för att se en större bild.

Relativ överlevnad

Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen nedan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer mellan åren 2018-2022 oavsett ålder eller cancercelltyp.

relativ-overlevnad-livmoderhalscancer.png

Diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderhalscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka.relativ-overlevnad-stadium-livmoderhalscancer.png

Diagrammet visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Livmoderkroppscancer

Incidens: Varje år får cirka 1 500 kvinnor i Sverige livmoderkroppscancer eller corpuscancer eller endometriecancer som det också kallas.

incidens-livmoderkroppscancer.png

Antalet kvinnor som får cancer i livmodern har ökat de senaste decennierna. Klicka på grafen för att se en större bild.

Ålder vid insjuknande

alder-vid-insjuknande-livmodkroppscancer.png

Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderkroppscancer. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild.

Behandling för olika stadier av sjukdomen

behandling-livmoderkroppscancer.png

Grafen visar kvinnor med livmoderkroppscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium. Klicka på grafen för att se en större bild.

Relativ överlevnad

Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen nedan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderkroppscancer mellan åren 2018-2022 oavsett ålder eller cancercelltyp.

relativ-overlevnad-livmoderkroppscancer.png

Diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderkroppscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka.

relativ-overlevnad-stadium-livmoderkroppscancer.png

Diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format. 

Vulvacancer

Incidens: Cancer i de yttre genitalierna så kallad vulvacancer, är relativt sällsynt. Cirka 200 kvinnor insjuknar varje år i Sverige.

incidens-vulvacancer.png

Ålder vid insjuknande

alder-vid-insjuknande-vulvacancer.png

Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i vulvacancer. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

behandling-vulvacancer.png

Grafen visar kvinnor med vulvacancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium. Klicka på grafen för att se en större bild.

Relativ överlevnad

Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i vulvacancer mellan åren 2018-2022 oavsett ålder eller cancercelltyp.

relativ-overlevnad-vulvacancer.png

Diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med vulvacancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka.

relativ-overlevnad-stadium-vulvacancer.png

Diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Äggstockscancer

Incidens: Varje år får cirka 1000 kvinnor i Sverige äggstockscancer, äggledarecancer, bukhinnecancer och cancer i bukhålan med likartad celltyp som vid äggstockscancer och som alla går under begreppet äggstockscancer.incidens-aggstockscancer.png

Antalet kvinnor som får cancer i äggstockarna har minskat i Sverige de senaste decennierna. En orsak till det tros vara användningen av p-piller, vilket minskar risken för cancer i äggstockarna.

Ålder vid insjuknande

alder-vid-insjuknande-aggstockscancer.png

Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i äggstockscancer. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

behandling-aggstockscancer.png

Grafen visar kvinnor med äggstockscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium. Klicka på grafen för att se en större bild.

Relativ överlevnad

Generellt har överlevnaden förbättrats något i Sverige och internationellt, men dödligheten är fortsatt hög. Det finns inga regionala skillnader vad gäller överlevnad.

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen nedan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i äggstockscancer mellan åren 2018-2022 oavsett ålder eller cancercelltyp.

relativ-overlevnad-aggstockscancer.png

Diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med äggstockscancer minst fem år.

relativ-overlevnad-stadium-aggstockscancer.png

Diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.