Instruktioner för Individuell patientöversikt (IPÖ)

Här finns instruktionsfilmer och skriftliga instruktioner för dig som är användare av Individuell patientöversikt (IPÖ). Du kan välja att antingen gå igenom samtliga steg i ordning eller hoppa direkt till det steg du är intresserad av.

Notera att filmerna och texterna är tänkta som ett övergripande utbildningsstöd när du lär dig hur patientöversikterna ser ut och fungerar. Vid skarpt användande av en patientöversikt ska i första hand aktuell diagnosspecifik manual användas. Den hittar du i patientöversikten eller via länkarna nedan.

Innehållsförteckning

Samtliga steg i ordning
Steg 1: Vad är Individuell patientöversikt (IPÖ)?
Steg 2: Skaffa användarkonto och logga in
Steg 3: Välj diagnos och registrera en patient
Steg 4: Manualer och support
Steg 5: Översikt och flikar
Steg 6: Spara registrerade uppgifter
Steg 7: Läkemedelsfliken
Steg 8: Ta bort uppgifter och radera en patient
Steg 9: Rutan för kommentarer
Steg 10: "Läkemedelsrapportering ej komplett"
Steg 11: Logga ut

Samtliga steg i ordning

Steg 1: Vad är Individuell patientöversikt (IPÖ)?

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen som ett beslutstöd för att samla in och visualisera uppgifter om en patients sjukdoms- och behandlingshistorik.

Data som kan överföras från patientöversikten till diagnosens nationella kvalitetsregister.

Primära användare är legitimerad vårdpersonal.

Oavsett roll ska alla användare av systemet ha relevant träning för uppgiften.

Innehållet i Patientöversikten kan se olika ut för olika diagnoser. Dessutom utvecklas den kontinuerligt av användarna.

Mer information om patientöversikten:
Individuell patientöversikt i cancervården

Steg 2: Skaffa användarkonto och logga in

För att få behörighet att logga in i en patientöversikt behöver du fylla i en blankett som skickas till ditt sjukvårdsregionala RCC-kontor.
Blanketten hittar du här:
Om inloggning till INCA

På blanketten ansöker du om behörighet som inrapportör till kvalitetsregister, som heter INCA översikt. Ange också vilken diagnos du behöver behörighet till. Ditt användarkonto får du av ditt RCC.

När du har registrerats som användare går du till följande sida:
https://rcc.incanet.se

Där loggar du in med ditt användarnamn och lösenord - tillsammans SITHS-kort eller Yubikey. Rutan för organisation är redan ifylld.

I nästa steg väljer du rollen Inrapportör (Kvalitetsregister). Placering fylls i automatiskt utifrån din behörighet.

Under register väljer du INCA Översikt. Klicka på Logga in. Du ska nu vara inloggad.

Som användare behöver du ha varit inloggad under de senaste 12 månaderna för att behålla din status som en aktiv användare.

Steg 3: Välj diagnos och registrera en patient

Gå till startsidan i inloggat läge. Börja med att välja diagnos. I rullisten visas de diagnoser som du fått behörighet för inom Individuell patientöversikt.

Fyll sedan i en patients personnummer.

Alla som registrerar uppgifter i IPÖ behöver enligt patientdatalagen intyga sin vårdrelation för att ta del av patientens uppgifter.

Det innebär också att data från andra vårdgivare endast visas i Patientöversikten om patienten gett sitt samtycke.

Steg 4: Manualer och support

Patientöversikten innehåller en manual och en support-funktion för varje cancerdiagnos.

Manualen öppnas i en ny flik och beskriver alla delar i Patientöversikten för den diagnos du arbetar med.

Om du skulle upptäcka buggar eller fel i Patientöversikten kan du rapportera detta i fliken Support.

Manualer och support hittar du också på de diagnosspecifika sidorna nedan.

Steg 5: Översikt och flikar

Patientöversikten består av ett antal flikar. Vilka flikar du ser i inloggat läge beror på vilken diagnos du har valt när du loggat in.

Under fliken översikt visas en tidslinje som presenterar den data som
registrerats i de olika flikarna. För att visa data från fliken labbprov behöver du ange det labbprov du vill titta på. Resultatet presenteras då ovanför tidslinjen. Data från läkemedelsfliken visas i fältet under tidslinjen.

Symbolerna på tidslinjen visar mer information om du håller muspekaren över dem. Om du klickar på en symbol kommer du till den aktuella registreringen.

För att visa ett visst tidsintervall kan du klicka och dra med musen, så tidsintervallen i tidslinjen förstoras.

Återgå till ursprungligt läge med knappen "nollställ zoom".

Steg 6: Spara registrerade uppgifter

När du är färdig med registrering av en patient klickar du på Spara. Du behöver däremot inte spara efter varje gång du har arbetat i en flik.

Om du försöker stänga Patientöversikten utan att ha sparat kommer du att se en varningsruta som uppmanar dig att spara.

Steg 7: Läkemedelsfliken

Läkemedelsfliken är länkad till substansregistret och regimbiblioteket. Där kan du söka efter en enskild substans eller regim som är fastställd för aktuell diagnos.

Läkemedelsfliken kan också innehålla uppgifter som har rapporterats in av en inrapportör för läkemedel. Det innebär att det i fälten för pågående och tidigare behandling kan finnas läkemedelsbehandlingar som har rapporterats in av en annan användare än du.

Steg 8: Ta bort uppgifter och radera en patient

Längst ner i varje flik samlas registreringar som rör den aktuella fliken. Om du vill ta bort en registrering klickar du på krysset vid registreringen. På det sättet tar du bort enskilda registreringar på en patient.

Om du istället helt och hållet vill ta bort en patient från patientöversikten klickar du på knappen Makulera. Då raderas alla uppgifter som har matats in för patienten.

Steg 9: Rutan för kommentarer

Om du vill knyta ytterligare information till patienten kan du klicka på knappen Kommentar uppe till vänster.

Där kan du till exempel skriva något som bör uppmärksammas men som inte registreras i översikten.

Att ikonen som föreställer en pratbubbla blir gul indikerar att det finns en skriven kommentar.

Steg 10: "Läkemedelsrapportering ej komplett"

Vid uppstart av en ny patient kommer du att se notisen “läkemedelsrapporteringen är ej komplett”.

Det innebär att patienten kan ha behandlats med läkemedel innan detta har registrerats i systemet.

Under fliken inställningar/urval finns en ruta nere till vänster. Denna kan kryssas ur när all tidigare läkemedelsbehandling har registrerats – det vill säga från första behandlingslinjen. Den kan också användas vid implementering av Patientöversikten på en klinik då man till exempel kan välja att inte registrera all data retroaktivt.

Steg 11: Logga ut

När du är färdig med registreringen i Patientöversikten är det viktigt att du loggar ut för att garantera integritet och datasäkerhet.

Steg 1: Vad är Individuell patientöversikt (IPÖ)?

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen som ett beslutstöd för att samla in och visualisera uppgifter om en patients sjukdoms- och behandlingshistorik.

Data som kan överföras från patientöversikten till diagnosens nationella kvalitetsregister.

Primära användare är legitimerad vårdpersonal.

Oavsett roll ska alla användare av systemet ha relevant träning för uppgiften.

Innehållet i Patientöversikten kan se olika ut för olika diagnoser. Dessutom utvecklas den kontinuerligt av användarna.

Mer information om patientöversikten:
Individuell patientöversikt i cancervården

Steg 2: Skaffa användarkonto och logga in

För att få behörighet att logga in i en patientöversikt behöver du fylla i en blankett som skickas till ditt sjukvårdsregionala RCC-kontor.
Blanketten hittar du här:
Om inloggning till INCA

På blanketten ansöker du om behörighet som inrapportör till kvalitetsregister, som heter INCA översikt. Ange också vilken diagnos du behöver behörighet till. Ditt användarkonto får du av ditt RCC.

När du har registrerats som användare går du till följande sida:
https://rcc.incanet.se

Där loggar du in med ditt användarnamn och lösenord - tillsammans SITHS-kort eller Yubikey. Rutan för organisation är redan ifylld.

I nästa steg väljer du rollen Inrapportör (Kvalitetsregister). Placering fylls i automatiskt utifrån din behörighet.

Under register väljer du INCA Översikt. Klicka på Logga in. Du ska nu vara inloggad.

Som användare behöver du ha varit inloggad under de senaste 12 månaderna för att behålla din status som en aktiv användare.

Steg 3: Välj diagnos och registrera en patient

Gå till startsidan i inloggat läge. Börja med att välja diagnos. I rullisten visas de diagnoser som du fått behörighet för inom Individuell patientöversikt.

Fyll sedan i en patients personnummer.

Alla som registrerar uppgifter i IPÖ behöver enligt patientdatalagen intyga sin vårdrelation för att ta del av patientens uppgifter.

Det innebär också att data från andra vårdgivare endast visas i patientöversikten om patienten gett sitt samtycke.

Steg 4: Manualer och support

Patientöversikten innehåller en manual och en support-funktion för varje cancerdiagnos.

Manualen öppnas i en ny flik och beskriver alla delar i Patientöversikten för den diagnos du arbetar med.

Om du skulle upptäcka buggar eller fel i Patientöversikten kan du rapportera detta i fliken Support.

Manualer och support hittar du också på de diagnosspecifika sidorna nedan.

Steg 5: Översikt och flikar

Patientöversikten består av ett antal flikar. Vilka flikar du ser i inloggat läge beror på vilken diagnos du har valt när du loggat in.

Under fliken översikt visas en tidslinje som presenterar den data som
registrerats i de olika flikarna. För att visa data från fliken labbprov behöver du ange det labbprov du vill titta på. Resultatet presenteras då ovanför tidslinjen. Data från läkemedelsfliken visas i fältet under tidslinjen.

Symbolerna på tidslinjen visar mer information om du håller muspekaren över dem. Om du klickar på en symbol kommer du till den aktuella registreringen.

För att visa ett visst tidsintervall kan du klicka och dra med musen, så tidsintervallen i tidslinjen förstoras.

Återgå till ursprungligt läge med knappen "nollställ zoom".

Steg 6: Spara registrerade uppgifter

När du är färdig med registrering av en patient klickar du på Spara. Du behöver däremot inte spara efter varje gång du har arbetat i en flik.

Om du försöker stänga Patientöversikten utan att ha sparat kommer du att se en varningsruta som uppmanar dig att spara.

Steg 7: Läkemedelsfliken

Läkemedelsfliken är länkad till substansregistret och regimbiblioteket. Där kan du söka efter en enskild substans eller regim som är fastställd för aktuell diagnos.

Läkemedelsfliken kan också innehålla uppgifter som har rapporterats in av en inrapportör för läkemedel. Det innebär att det i fälten för pågående och tidigare behandling kan finnas läkemedelsbehandlingar som har rapporterats in av en annan användare än du.

Steg 8: Ta bort uppgifter och radera en patient

Längst ner i varje flik samlas registreringar som rör den aktuella fliken. Om du vill ta bort en registrering klickar du på krysset vid registreringen. På det sättet tar du bort enskilda registreringar på en patient.

Om du istället helt och hållet vill ta bort en patient från patientöversikten klickar du på knappen Makulera. Då raderas alla uppgifter som har matats in för patienten.

Steg 9: Rutan för kommentarer

Om du vill knyta ytterligare information till patienten kan du klicka på knappen Kommentar uppe till vänster.

Där kan du till exempel skriva något som bör uppmärksammas men som inte registreras i översikten.

Att ikonen som föreställer en pratbubbla blir gul indikerar att det finns en skriven kommentar.

Steg 10: "Läkemedelsrapportering ej komplett"

Vid uppstart av en ny patient kommer du att se notisen “läkemedelsrapporteringen är ej komplett”.

Det innebär att patienten kan ha behandlats med läkemedel innan detta har registrerats i systemet.

Under fliken inställningar/urval finns en ruta nere till vänster. Denna kan kryssas ur när all tidigare läkemedelsbehandling har registrerats – det vill säga från första behandlingslinjen. Den kan också användas vid implementering av Patientöversikten på en klinik då man till exempel kan välja att inte registrera all data retroaktivt.

Steg 11: Logga ut

När du är färdig med registreringen i Patientöversikten är det viktigt att du loggar ut för att garantera integritet och datasäkerhet.