Tumörer i hjärna, ryggmärg och hypofys

Varje år insjuknar omkring 1400 personer i Sverige av en tumör som uppstår i hjärna eller ryggmärg.

Oftast är det äldre personer som drabbas och ungefär hälften av patienterna är över 60 år. Samtidigt kan cancerformen drabba människor i alla åldrar och är den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar.

Hypofystumörer är ovanligare. I Sverige har vi omkring 300–500 nya fall per år. De allra flesta tumörer i hypofysen är godartade och växer långsamt. Det är mycket sällsynt att de ger upphov till metastaser. Hypofystumörer förekommer också hos barn, men är sällsynt.