Nyheter

Samverkan
Prognosinstrumentet för hudmelanom – ett viktigt digitalt verktyg för att beräkna sjukdomsspecifik överlevnad

Prognosinstrumentet för hudmelanom har uppdaterats och finns nu tillgängligt på engelska och kan även laddas ner som en app vilket gör verktyget mer lättillgängligt.

Samverkan
Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

På lungmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har man lyckats väl med att implementera Min vårdplan lungcancer i sitt arbete. Sedan slutet av juni 2022 har merparten av patienterna med misstänkt lungcancer fått tillgång till Min vårdplan via 1177.

Samverkan
Ny sammanställning: KVÅ koderna för dig som är kontaktsjuksköterska

Nu finns en ny sammanställning av användbara KVÅ-koder till uppdraget som kontaktsjuksköterska, framtaget av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor.

Syd
Cancervården en prioriterad fråga för sjukvårdsministern

Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson med kollegor besökte Regionalt cancercentrum syd under onsdagen. Dagens schema hade fokus på RCCs roll i cancervården med djupdykning i områden som cancerrehabilitering, tillgänglighet inom cancervården, barncancerrehabilitering och aktiva överlämningar.

Samverkan
Min vårdplan njurcancer lanseras

Varje år får cirka 1 300 personer i Sverige en njurcancerdiagnos. Med Min vårdplan njurcancer får de nu på ett samlat ställe tillgång till generell och individanpassad information, filmer om behandlingar samt möjlighet till direktkontakt med vården under hela vårdkedjan.

Samverkan
Tidig diagnostik och nya läkemedel i uppdateringen av Nationellt vårdprogram och SVF för prostatacancer

Effektivt utnyttjande av kapaciteten för MRT-undersökningar står i fokus i uppdateringen av rekommendationerna för prostatacancer, tillsammans med flera justeringar som ska ge ännu bättre flöde i den tidiga diagnostiken. Samtidigt lanseras ett nytt stöd för sexuell rehabilitering efter behandling.

Samverkan
Det kunskapshöjande initiativet om kopplingen mellan alkohol och cancer fortsätter

Alkohol ökar risken för cancer, och okunskapen om detta är fortsatt stor. 85 procent av svenskarna vet inte att alkohol ökar risken för bröstcancer. Under oktober, den internationella bröstcancermånaden, uppmärksammas kopplingen mellan alkohol och bröstcancer för att höja kunskapsnivån.