Nyheter

Samverkan
Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till årets processledare och årets kontaktsjuksköterska 2023

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna årets processledare och årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Syd
Årets processledare 2023 utsedd

Utmärkelsen ”Årets processledare 2023” i södra sjukvårdsregionen går till Fredrik Liedberg, regional patientprocessledare urologisk cancer samt överläkare Skånes universitetssjukhus.

Syd
Årets kontaktsjuksköterskor finns i Blekinge

Irene Karlsson och Monica Olsson vid Blekingesjukhuset är årets kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Under mer än ett decennium har de förbättrat cancervården och arbetat med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. De har bland annat infört användningen av Distresstermometern och Hälsoskattningen och de har också deltagit aktivt i utvecklingen av digitala plattformar som Min vård på Patientbesked.se och 1177.

Samverkan
Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Syd
Ett år sedan ackrediteringen – nu tas ytterligare kliv mot förbättrad cancervård

Det har gått ett år sedan Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) ackrediterades som ett ”comprehensive cancer centre”. Under året som gått har cancercentrumet arbetat för att lägga grunden för framtidens cancervård. – Vi vill till exempel verka för att forskningsresultat snabbare ska leda till nytta för patienter, och för att göra det möjligt behöver vi ha tydliga strukturer på plats, säger koordinator Malin Peterson.

Samverkan
Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt. Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Samverkan
Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Alla regioner i Sverige har anslutit till screeningprogrammet och samtliga registrerar i SveReKKS vilket framöver kommer att ge viktigt underlag för det fortsatta screeningarbetet, både nationellt och regionalt.

Syd
Omfattande enkätstudie undersöker cancerpatienters behov och upplevelser i primärvården

I maj 2023 skickas över 8000 brev med inbjudan att delta i en enkätstudie för att ta reda på cancerpatienters behov av stöd och upplevelser av primärvården. Boende i södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland) som diagnostiserats och behandlats för olika cancerdiagnoser för 1-2 samt 5-6 år sedan inbjuds att delta och dela med sig av sina erfarenheter.