Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer njurcancer

Det finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för njurcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Läkemedelsregimer för njurcancer, Kunskapsbanken 
Basfakta om läkemedel, Kunskapsbanken

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer för njurcancer som har framtagits nationellt.

Nationella Regimbiblioteket