Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer malignt hudmelanom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för malignt melanom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Mellansverige hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.