Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel

NAC-gruppen är stödjande till RCC samverkansgrupp vad gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel. Gruppen förbereder frågor rörande cancerläkemedel till NT-rådet.

I uppdraget ingår att

 • Bidra till en snabb introduktion av nya rekommenderade cancerläkemedel
 • Bidra till att handläggningen blir transparent och begriplig
 • Medverka till att införandeprocessen för läkemedel mot tumörsjukdomar kvalitetssäkras. Det görs genom förankring hos aktuella vårdgivare och vårdprogramgrupper samt i samverkan med regionernas processer
 • Medverka till att nya cancerläkemedel, som anses väsentliga av nationella vårdprogramgrupperna, tas upp och anmäls till en region och möjligen till NT-rådet beroende på kommande arbetsprocess för NT-rådet
 • Bereda förslag till rekommendationer som rör cancerläkemedel
 • Bidra till att föreslå indikatorer för uppföljning
 • Medverka till att uppföljning och utvärdering av nya läkemedel sker enligt rekommendation/beslut, företrädesvis via INCA läkemedelsregister
 • Stödja principer för lokal/regional handläggning av läkemedelsterapier så att samverkan sker med respektive regions process för introduktion och uppföljning av läkemedel
 • Samverka med patientorganisationer, nationella vårdprogramgrupper, verksamhetschefsråd och liknande för förankring i läkemedelsfrågorna när det gäller uppdraget
 • Utgöra remissinstans för nya eller reviderade nationella vårdprogram
 • Efterhöra nationella vårdprogramgruppens synpunkter i de ärenden som berör sådan grupp.

Kenneth Villman

ordförande NAC, onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Strandberg

hematolog

Sundsvalls sjukhus

Johan Falkenius

ordf regionalt expertråd

Karolinska Universitetssjukhuset

Anders Lindblom

onkolog och hematolog

Skånes Universitetsssjukhus

Henrik Lövborg

ordförande regional expertgrupp, apotekare, docent

RCC Sydöst

Olga Del Val Muñoz

onkolog

Gävle Sjukhus

Andreas Hallqvist

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg