Nyheter

Samverkan
Nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Helena Brändström utsedd till tf nationell cancersamordnare

Helena Brändström går in som tillförordnad nationell samordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. Hon efterträder Hans Hägglund som lämnade sitt uppdrag i tidigare i sommar.

Samverkan
”Hitta nya sätt att nå ut med förebyggande insatser”

I hälso- och sjukvårdsdebatten framförs ofta åsikten att resurser måste omfördelas och bättre riktas till de personer som har störst behov av dem. Förebyggande insatser är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa.

Syd
Reviderad regional tillämpningsrutin för lymfödem

Den regionala tillämpningsrutinen för lymfödem från 2019-11-20 har reviderats utifrån uppdateringarna i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2021-02-09. Tillämpningen har av RCC Syds styrgrupp godkänts 2022-08-16 för fastställande och implementering i regionerna.