för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Processägarinternat med värdefullt erfarenhetsutbyte

Stefan Skullman berättade om sina erfarenheter av processägararbetet inom området anal-, tjock- och ändtarmscancer på årets första regionala processägarinternat.

20 mars 2018 | Väst

Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.

15 mars 2018 | Samverkan

Tre nya SVF införs i april

Den 1 april införs ytterligare tre snabbspår för cancerutredning i Västra Götalandsregionen, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF).

14 mars 2018 | Väst

Verksamheten i full gång på Kraftens hus Sjuhärad

Den 7 februari hölls öppet hus och sedan dess är verksamheten i full gång. Vi har ställt tre frågor till Carina Mannefred som är utvecklingsledare vid RCC Väst och nu även arbetar deltid som verksamhetsansvarig för Kraftens hus Sjuhärad.

27 februari 2018 | Väst

SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

27 februari 2018 | Samverkan

Socialministerns intentioner för cancerstrategins framtid

På Världscancerdagen presenterade Annika Strandhäll regeringens inriktning för framtidens cancervård.

26 februari 2018 | Samverkan

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Välkommen till Västsvenska Bröstcancerdagarna

Årets Västsvenska Bröstcancerdagar närmar sig och vänder sig till alla som arbetar inom bröstcancerprocessen.

19 april 2018 | Väst

Regional utbildningsdag cancerrehabilitering

Arbetar du med cancerpatienter? 24 april är du välkommen till en inspirerande heldagsutbildning med fokus på teambaserad cancerrehabilitering.

24 april 2018 | Väst

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning.

12 juni 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser