för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

RMR cancerrehabilitering får finansieringsstöd

Innovationer och implementering av ny kunskap inom hälso- och sjukvården ska tas tillvara med hjälp av regional introduktionsfinansiering.

13 juli 2018 | Väst

Ny RMR gallblåse- och gallvägscancer

Läs mer ur innehållet i den regionala medicinska riktlinjen.

12 juli 2018 | Väst

Ny RMR endometriecancer

Läs mer ur innehållet i den regionala medicinska riktlinjen.

12 juli 2018 | Väst

Ny RMR prostatacancer

Regional medicinsk riktlinje är nu framtagen för prostatacancer.

12 juli 2018 | Väst

RCC får finansiering för utveckling av beslutsstöd

Nu startar ett projekt för att utveckla beslutsstöd för cancervården med finansiering från Swelife och Sjöbergstiftelsen.

2 juli 2018 | Samverkan

Han springer för livet – ikapp med tiden

För Jan Haak, idag 52 år, är tiden utmätt. Efter cancern visste han att det var dags att förverkliga sin dröm – att springa genom hela Sverige mot cancer. Men för livet.

29 juni 2018 | Samverkan

Sju SVF har uppdaterats – för införande 2019

Sju standardiserade vårdförlopp har reviderats och kommer införas av landstingen vid årsskiftet 2018/2019.

29 juni 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Regiondag kolorektal

5 oktober 2018 | Väst

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

29 november 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser