för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Första nationella vårdprogrammet för analcancer är klart

Utmaningar framöver är att ytterligare förbättra botfrekvensen och samtidigt reducera biverkningarna.

14 december 2017 | Samverkan

Arvid Widenlou Nordmark stärker RCC:s kvalitetsregisterarbete

Arvid Widenlou Nordmark är Regionala cancercentrums nye nationelle samordnare för kvalitetsregisterområdet.

7 december 2017 | Samverkan

Hantering av recidiv i SVF

Standardiserade vårdförlopp kommer inte inkludera patienter som får återfall under pågående uppföljning.

7 december 2017 | Samverkan

Film om social innovation för alla cancerberörda

Kraftens hus är en mötesplats som kompletterar vården, och andra aktörer, för att ge psykiskt, socialt och praktiskt stöd till alla cancerberörda. I filmen berättar projektdeltagare om processen bakom projektet, sina tankar och erfarenheter.

5 december 2017 | Väst

Verksamheten igång vid tre nya nationella vårdenheter

Från 1 november är ytterligare tre komplicerade canceråtgärder nationellt koncentrerade till två ställen i landet.

4 december 2017 | Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg finns publicerat på cancercentrum.se.

4 december 2017 | Samverkan

Utmaningar inom området cancerläkemedel

Vårdanalys kartläggning visar på utmaningar kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel.

4 december 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Ta del av erfarenheter och goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp och delta i dialog kring framtida utmaningar.

2 februari 2018 | Väst

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Nätverksträff för koordinatorer

En heldag tillägnad kunskapsutbyte kring standardiserat vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.

15 mars 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser