för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Reviderat nationellt vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för urotelial cancer har nu uppdaterats.

14 augusti 2018 | Samverkan

SKL söker dig som vill leda arbetet för framtidens cancervård

SKL söker en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin.

14 augusti 2018 | Samverkan

Sunda solvanor väcker dialog och påverkar föräldrar positivt

Den cancerförebyggande satsningen Sunda solvanor som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen har följts upp med positivt resultat.

31 juli 2018 | Samverkan

RMR cancerrehabilitering får finansieringsstöd

Innovationer och implementering av ny kunskap inom hälso- och sjukvården ska tas tillvara med hjälp av regional introduktionsfinansiering.

13 juli 2018 | Väst

Ny RMR gallblåse- och gallvägscancer

Läs mer ur innehållet i den regionala medicinska riktlinjen.

12 juli 2018 | Väst

Ny RMR endometriecancer

Läs mer ur innehållet i den regionala medicinska riktlinjen.

12 juli 2018 | Väst

Ny RMR prostatacancer

Regional medicinsk riktlinje är nu framtagen för prostatacancer.

12 juli 2018 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Regiondag kolorektal

5 oktober 2018 | Väst

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

29 november 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser