Sammanhållen journalföring

Inom gynekologisk cellprovskontroll tillämpas sammanhållen journalföring för vårdprocessen. Detta förutsätter ditt godkännande.

Du godkänner då på förhand att sjukvårdspersonal som behöver uppgifter om dina prover får ta del av dem om det behövs för din vård. Inga andra har rätt att ta del av dina uppgifter och de som får rättigheten har den bara om det gäller din vård. Varje gång någon tittar på uppgifter genom systemet för sammahållen journalföring loggas detta i en datafil.

Dessa loggar är sökbara och du kan om du vill begära ut uppgift om vilka som har tagit del av dina uppgifter. De uppgifter du lämnar godkännande för är analyssvar för cellprover (Cytologi och HPV), eventuella vävnadsprover relaterade till livmoderhalsen, eventuella kolposkopiundersökningar, eventuella behandlingar av cellförändringar och eventuell uppgift om att du är exkluderad från cellprovtagning.

Lagtexterna är utformade så att dessa uppgifter finns att tillgå inom en och samma huvudman (region) även utan ditt samtycke. Om du ger ditt samtycke kan motsvarande uppgifter också hämtas från andra regioner om det finns prover eller behandlingar av cellförändringar registrerade där. Detta kan vara viktigt om du har flyttat eller kommer att flytta under livet. Har du haft ett avvikande prov när du bott i en region kommer den informationen följa med dig när du flyttar. Sammanhållen journalföring ökar därmed säkerheten för att du ska få en bra och korrekt provtagning och uppföljning av avvikande prover.

Om du inte vill ingå i sammanhållen journalföring för gynekologisk cellprovskontroll ska du meddela barnmorskan vid provtagningen eller kontakta barnmorskemottagningen.

Läs även om Registrering i kvalitetsregister