BRCA-testning*

Onkogenetiskt snabbspår för behandlingsrelaterad testning av BRCA1 och BRCA2 inom den Södra Sjukvårdsregionen
*I analysen ingår generna BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, CHEK2 (trunkerande), ATM (trunkerande)

Dokument för nedladdning:

PM för handläggning:

Onkogenetiskt snabbspår

Remiss till Klinisk genetik:

Remiss BRCA-analys primär bröstcancer

Informationsbrev som ges till patient innan testning:

Patientinformation BRCA-testning snabbspår

Information om gener i bröstpanel till vårdgivare

Information vårdgivare

Mall för svar på negativ testning till patient:

Brevmall neg. testad

OBS! Var vänlig lägg text för bade informationsbrev samt mall för negativt testningssvar på eget brevpapper. Fyll även i telefonnummer till kontaktsjuksköterska på informationsbrevet.