Ärftlig bröstcancerpanel*

Rutin för behandlingsrelaterad testning med ärftlig bröstcancerpanel inom den Södra sjukvårdsregionen.
*I analysen ingår generna ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, RAD51C, RAD51D, TP53

Dokument för nedladdning:

PM för handläggning:

Behandlingsassocierad utredning vid misstanke om ärftlig bröstcancer

Remiss till Klinisk genetik:

Remiss för blodanalys vid misstanke om ärftlig bröstcancer

Informationsbrev som ges till patient innan testning:

Patientinformation vid genetisk testning vid misstanke om ärftlig bröstcancer

Information om gener i bröstpanel till vårdgivare

Information vårdgivare

Mall för svar på negativ testning till patient:

Brevmall neg. testad

OBS! Var vänlig lägg text för bade informationsbrev samt mall för negativt testningssvar på eget brevpapper. Fyll även i telefonnummer till kontaktsjuksköterska på informationsbrevet.