MENY

BRCA-testning

Onkogenetiskt snabbspår för behandlingsrelaterad testning av BRCA1 och BRCA2 inom den Södra Sjukvårdsregionen


Dokument för nedladdning:

PM för handläggning:

Onkogenetiskt snabbspår

Remiss till BRCA-lab:

Remiss BRCA-analys primär bröstcancer

Informationsbrev som ges till patient innan testning:

Patientinformation BRCA-testning snabbspår

Mall för svar på negativ testning till patient:

Brevmall neg. testad

OBS! Var vänlig lägg text för bade informationsbrev samt mall för negativt testningssvar på eget brevpapper. Fyll även i telefonnummer till kontaktsjuksköterska på informationsbrevet. 

För frågor kontakta:

Niklas Loman

Marie Stenmark Askmalm


Faktaägare: Niklas Loman
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 21 juni 2018