ENGLISH
MENY

Processmöte Flädie mat & vingård

RCC Syd välkomnar till en dag för patientprocessledare i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

fladiebild1.jpg

 

Tid: 23 september 2022, kl 8.30 - 15.00
Plats: Flädie mat & vingård. 

Program

08.30-09.00 Kaffe med mingel

09.00 - 09.20 Introduktion till dagens agenda. Björn Ohlsson, RCC Syd

Patientsamverkan inom RCC: Närståendes och patienters beprövade erfarenheter är tillsammans med forskning och professionernas kunskap och kompetens en viktig kunskapskälla som tillsammans skapar förutsättningar för en personcentrerad, jämlik, tillgänglig, effektiv och säker vård. Christina Landegren, RCC Syd

09.20-09.50 RCC Syd patient- och närståenderåd. Presentation av uppdrag. Samverkan med professionen – vad kan vi som patientföreträdare bidra med till processarbetet och identifiera förbättringsområden? Leif Andersson, ordförande PNR RCC Syd

09.50-10.30 Hur arbetar Södra sjukvårdsregionen för att stärka samverkan mellan regionerna för en god och jämlik vård samt inkludera patientperspektivet? Sven Oredsson, direktör Södra sjukvårdsregionen

10.45-11.15 Regionala patientprocessledare funderar: Hur tänker/arbetar vi för att få in patientperspektivet i vår process? Regional patientprocessledare

11.15-12.00 Workshop med RCC Syds patient- och närståenderåd och regionala patientprocessledare.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Primärvårdens roll i vården av personer med cancerdiagnos: Pågående forskning över disciplingränserna. Centrum för primärvårdsforskning presenterar resultat från studie. Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. Lars Garpenhag, biträdande forskare vid centrum för primärvårdsforskning

13.45-14.30 Europeisk cancerplan = vår nya cancerplan. Mef Nilbert, Professor, överläkare, Onkologen, Sus

14.30-15.00 Hur tar vi den europiska cancerplanen vidare - diskussion. Summering av dagen. Björn Ohlsson, RCC Syd

 

Anmälan är stängd

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.