ENGLISH
MENY

Processmöte i Flädie 8 september

RCC Syd välkomnar till en dag då patientprocessledare, cancersamordnare och patient-och närståenderådet samlas för att diskutera frågor som berör cancervården i södra sjukvårdsregionen

Varmt välkomna till en dag med fokus på utveckling av processarbetet inklusive läkemedel, prevention, rehabilitering och palliativ vård. Mötet inleds av vår nationelle cancersamordnare, Kjell Ivarsson. 

Plats: Flädie mat- & vingård, Flädie Mejeriväg 19 i Flädie

Tid: Fredagen 8/9, 8.30-15.00

Sista anmälningsdag: har passerat. Kontakta jessica.wihl@skane.se vid frågor

Preliminärt program

08.30-09.30 Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare SKR: Vägen framåt för svensk cancervård, visioner och dialog, hur stödjer vi verksamheterna på bästa sätt för att lyckas?

09.30-10.00 Kaffe

10.00-10.30 Marie Klintman, RPPL Läkemedel: Nationella läkemedelsprocessen och NACs arbete

10.40-11.20 Ann-Sofie Fyhr, Ulrika Landin RCC Syd: Nationella regimbiblioteket, nya cancerläkemedel och säker hantering cancerläkemedel

11.20-11.25 Bensträckare

11.25-11.55 Klara Nypelius-Standley, RPPL Prevention: Prevention av cancersjukdomar

11.55-12.00 Summering av förmiddagen

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.50 Workshop: rehabilitering och palliation – det möjligas konst
- vad är viktigt för patienten?
- vilken liten insats kan göra skillnad?
- hur gör vi nu och hur gör vi i framtiden?
RPPL Carina Modeus, Wenche Melander och Anna Johnsson inleder och guidar oss genom diskussionen

14.50 Summering av dagen

15.00 Kaffe

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.