MENY

Möte för regionala patientprocessledare

RCC Syd välkomnar alla regionala patientprocessledare till Teamsmöte den 25 september.

Tid: 25 september 2020, kl 8.30 - 12.00
Plats: Digitalt möte via Teams, länk skickas senare
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast 23 september. 

Program

08.30-09.00 Välkommen och allmän information från RCC. Presentation av nya RPPL och ny medicinsk rådgivare

09.00–09.30 RCC arbetssätt framöver. Processmöten via Teams, webinarier, avstämningsmöten, svar RPPL enkät                       

09.30–09.50 RCC:s prioriterade nationella mål

09.50–10.15 Paus - hämta eget kaffe 

10.15 – 10.40 Direktöverföring till register för cancerläkemedel och andra register – Ann-Sofie Fyhr och Björn Ohlsson

10.40–11.00 Samordnande kontaktsjuksköterska. Min Vårdplan 1177 - en lägesrapport – Christina Landegren

11.00–11.30 Ärftlig cancer, uppföljning av patienter med ökad risk för cancer – Marie Stenmark-Askmalm

11.30 – 12.00 Diskussion

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan