Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan skelett och mjukdelssarkom i PDF-format här på sidan.

Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom, version 3.0 publicerades 13 maj 2024. Förändringar i den nya versionen:

  • Generella texter är utbytta till de senast uppdaterade versionerna och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga.
  • Mindre språkliga ändringar av de diagnosspecifika texterna.
  • Illustration tillagd – flödesschema över vårdförloppet.
  • Ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling, där alla läkemedelstexter ligger samlade.
  • Ny modul: Hjälp oss att förbättra Min vårdplan, med en länk till utvärderingsenkät.
  • Uppdaterade formulär med tydligare navigering och sidkommentarsmöjlighet, förtydligade flaggor under Händelser.

Behandling

Fertilitet och cancerbehandling (pdf, nytt fönster)

Målet med min behandling

Botande behandling (pdf, nytt fönster)

Palliativ vård (pdf, nytt fönster)

Onkologisk behandling med palliativt syfte (pdf, nytt fönster)

Operation

Levnadsvanor inför en operation (pdf, nytt fönster)

Förberedelser inför en operation i narkos (pdf, nytt fönster)

Ryggbedövning (pdf, nytt fönster)

Operation av sarkom (pdf, nytt fönster)

Ersätta en led med en protes – ledproteser (pdf, nytt fönster)

Täcka ett operationsområde med hud – lambå (pdf, nytt fönster)

Rekonstruera hud – delhudtransplantation (pdf, nytt fönster)

Amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i fotområdet (pdf, nytt fönster)

Amputation av underbenet – transtibial amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation vid knäleden – knädisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i låret – transfemoral amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i höftledsområdet – höftdisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i bäckenområdet – hemipelvektomi (pdf, nytt fönster)

Amputation runt knät – Van Nes rotationsplastik (pdf, nytt fönster)

Amputation i handområdet (pdf, nytt fönster)

Amputation vid handleden – transcarpal amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i underarmen – transradial amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation vid armbågen – armbågsdisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i överarmen – transhumeral amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i axelområdet – axeldisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i skulderbladet – forequarter amputation (pdf, nytt fönster)

Biverkningar och komplikationer efter en operation (pdf, nytt fönster)

Fysisk aktivitet efter en operation (pdf, nytt fönster)

Sårvård efter en operation (pdf, nytt fönster)

Vakuumbehandling av sår (pdf, nytt fönster)

Läkemedelsbehandling

Cytostatikabehandling (pdf, nytt fönster)

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling (pdf, nytt fönster)

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset (pdf, nytt fönster)

Målriktad behandling (pdf, nytt fönster)

Behandling med blodförtunnande läkemedel (pdf, nytt fönster)

Att ta sprutor själv (pdf, nytt fönster)

Behandling med kortison (pdf, nytt fönster)

Läkemedel mot smärta (pdf, nytt fönster)

Strålbehandling

Strålbehandling mot sarkom (pdf, nytt fönster)

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte (pdf, nytt fönster)

Infart

Central venkateter, CVK (pdf, nytt fönster)

Perifer inlagd central venkateter, PICC-line (pdf, nytt fönster)

Subkutan venport, SVP (pdf, nytt fönster)

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för sarkom, Kunskapsbanken – Läkemedelregimer 

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom digitalt, via 1177.

Nationell arbetsgrupp

Ordförande

Emma Granlund Hjelm

processledare, leg. sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Deltagare

Annica Pettersson

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska för sarkom

Norrlands universitetssjukhus

 

Charlotta Bjerström

specialistsjuksköterska

Onkologimottagning, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Maria Segerstedt

kontaktsjuksköterska

Ortopeden, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Helen Lerndal

kontaktsjuksköterska

Medicinskenhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Patientrepresentant

Christian Wessen

Sarkomföreningen

Mallar

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.