Nationell kvalitetsregistergrupp bukspottkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret. Konstruktörsteam: RCC Väst

Ordförande

Bobby Tingstedt

Professor, överläkare kirurgi, Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus Lund

Registerhållare

Bergthor Björnsson

Docent, överläkare kirurgi, Övre abdominell kirurgi

Universitetssjukhuset i Linköping

Forskningsansvarig

Bodil Andersson

Docent, överläkare kirurgi

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ledamöter

Christoffer Månsson

Med. doktor, överläkare kirurgi

Akademiska sjukhuset Upssala

 

Asif Halimi

Överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus

Daniel Öhlund

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Anna Oksvold

kirurg, SFÖAK-representant

Falu lasarett

Bodil Andersson

forskningsansvarig

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sam Ghazi

patolog, Klinisk patologi och cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Poya Ghorbani

Medicine doktor, överläkare kirurgi

Mottagning Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Haux

Medicine doktor, överläkare onkologi

Skaraborgs sjukhus Skövde

Johanna Wennerblom

PhD, Överläkare kirurg, Sektionen för Övre Abdominell Kirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepresentant

Eva Backman

PALEMA

 

 

Stödjande RCC

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

Statistiker

Nationell support

RCC Sydöst