Hur kan jag koppla biobanksprov till kliniska data?

På denna sida kan du läsa om hur du gör för att koppla biobanksprover till kliniska data.

För att biobanksproven ska kunna utnyttjas fullt ut är det viktigt att de kan kopplas till kliniska data. Här finns det två typer av frågeställningar:

  1. Hur kan jag identifiera prov från patienter som uppfyller vissa kriterier? Exempelvis identifiera en kohort med samma cancersubtyp, behandlats på ett visst sätt eller haft ett visst stadium vid diagnos.
  2. Hur får jag tillgång till kliniska data när jag valt vilka prov som ska analyseras? Exempelvis uppföljningsdata, behandlingsdata, etc.

Samtliga kliniska data som RCC kan hjälpa till med baseras på de uppgifter som finns i kvalitetsregister. Eventuellt kan Cancerregistret användas om behovet gäller enbart de variabler som finns i det registret (diagnos, stadie, kön, ålder etc).

Kvalitetsregister cancer

Cancerregistret

Ta reda på hur många prov det finns som uppfyller vissa kriterier

Kontakta data manager på RCC Syd (rccsyd.statistik@skane.se). Om kriterierna för att definiera kohorten är enkla kan identifieringen av prov lösas inom RCC Syd. Om kriterierna är mer komplexa kommer det RCC som har stödjande ansvar för kvalitetsregistret att konsulteras. När sökstrategin är definierad kan RCC Syd ta fram hur många prov som matchar kriterierna för kohorten. Detta kan göras utan godkännande från EPM.

Få tillgång till kliniska data och få dem kopplade till prov som ska analyseras

Ansök om uttag av data hos den huvudman som har centralt personuppgiftsansvar (CPUA) för aktuellt kvalitetsregister, se vidare på sidan om datauttag nedan. Kontakta data manager på RCC Syd (rccsyd.statistik@skane.se) för konsultation innan du skickar in ansökan. När ansökan är beviljad kan uttag av data göras och då kopplas till provnummer.

Information om datauttag