Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du under våra ämnessidor.

Användare av Regionalt hälsokontroll system (RHKS) vid cellprovtagning på barnmorskemottagning
Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Ej Angivet
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Kurs i grundläggande cancervård

Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig. Kursen är ett ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 november
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Cytostatikakörkort- webbutbildning för Stockholms sjukvårdsregion

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Så upplever patienterna vården – allt spelar roll

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer. ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 9 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr

Vill du ta del av en inspelning från dagen? Kontakta Katja Vuollet Carlsson. Det övergripande syfte...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 29 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer....

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 29 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Den palliativa vårdens grunder

Detta är det första webbinariet av en serie på tre, där vi gör djupdykningar inom olika områden inom...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 29 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Palliativ vård av barn

För att uppmärksamma att Sverige fått ett nationellt vårdprogram för barn i palliativ vård anordnas ...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 30 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Regional nätverksdag med tema prostatacancer

Radiologer, urologer och patologer verksamma inom diagnostik av prostatacancer inbjuds till en utbil...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 8 april
Studieform: På plats
Ort: OBS ändrad lokal: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 19 april
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov....

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 25 april
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Molekylär diagnostik av lungcancer - status och framtida uppmaningar

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och den regionala arbetsgruppen för lungcancer bjuder in t...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 6 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Webbinarium om Min vårdplan för dig som arbetar inom barncancervården

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncance...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 24 maj
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 30 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 30 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
De Nödvändiga Samtalen - samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd, samtalskursen De...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 1 juni
Studieform: På plats
Ort: Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
IPÖ patientvy - information och genomgång

Sedan den 8 april 2022 kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) via...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 2 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) brö...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 25 augusti
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Arbeta i Individuell patientöversikt bröstcancer

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöver...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 26 augusti
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen. Under dage...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 oktober
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 18 oktober
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data s...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 19 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet

Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 20 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Södra sjukvårdsregionen
Optimerad och jämlik cancervård

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare om hur vi kan utv...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 27 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Intresseanmälan till utbildning Lymfödembehandling 7,5 hp

Du har nu möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta i en 7,5 hp utbildning i lymfödembehandli...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 9 november - 16 mars
Studieform: Delvis distans
Ort: Lund
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 14 november - 2 december
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 november
Studieform: På plats
Ort: Malmö
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Grundkurs hjärntumör

Hur är det att leva med hjärntumör? Vilka behov har patienter med malign hjärntumör och deras närstå...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 1 december
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Arbeta i Individuell patientöversikt njurcancer

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) n...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 1 december
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Arbeta i Individuell patientöversikt melanom

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) m...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 8 december
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Arbeta i Individuell patientöversikt myelom

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 16 december
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 16 januari - 17 februari
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 23 januari - 2 mars
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning under vårterminen 2023 med kursstart den ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 24 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Allmän onkologi för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter 7,5 hp

RCC Stockholm Gotland gör årligen en kompetenskarläggning och i granskningen framkom behovet av utbi...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 30 januari - 9 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Good clinical practice grundkurs

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studi...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 7 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 högskolepoäng

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancervården. Kursens fokus är att utveckla kontak...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 13 februari - 18 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

Palliativt kunskapscentrum erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Sto...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 16 februari
Studieform: På plats
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Workshop om bäckencancerrehabilitering
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 20 februari
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, Sabbatsbergs Sjukhus, Josabethsalen, plan 0
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på can...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 22 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Södra sjukvårdsregionen
INCA och registerforskning inom cancer

Utbildningen riktar sig till processägare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 27 mars - 25 april
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 18 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Samtalskurs för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 20 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten

RCC Syd bjuder in till En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt cancerpatienten den 27 april...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 27 april
Studieform: På plats
Ort: Hörsalen Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
De nödvändiga samtalen – läkare

Hur ska jag prata om prognos och framtid? Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked? Hu...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 4 maj - 5 maj
Studieform: På plats
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 4 mars
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör....

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Sjukvårdsregion Mellansverige
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdrag...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell