Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du under våra ämnessidor.

Användare av Regionalt hälsokontroll system (RHKS) vid cellprovtagning på barnmorskemottagning
Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Ej Angivet
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Kurs i grundläggande cancervård

Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig. Kursen är ett ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 november
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Cytostatikakörkort- webbutbildning för Stockholms sjukvårdsregion

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Den palliativa vårdens grunder

Detta är det första webbinariet av en serie på tre, där vi gör djupdykningar inom olika områden inom...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 29 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Palliativ vård av barn

För att uppmärksamma att Sverige fått ett nationellt vårdprogram för barn i palliativ vård anordnas ...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 30 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 19 april
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov....

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 25 april
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbinarium om Min vårdplan för dig som arbetar inom barncancervården

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncance...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 24 maj
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 30 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 30 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
De Nödvändiga Samtalen - samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd, samtalskursen De...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 1 juni
Studieform: På plats
Ort: Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
IPÖ patientvy - information och genomgång

Sedan den 8 april 2022 kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) via...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 2 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen. Under dage...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 oktober
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 18 oktober
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Optimerad och jämlik cancervård

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare om hur vi kan utv...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 27 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Intresseanmälan till utbildning Lymfödembehandling 7,5 hp

Du har nu möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta i en 7,5 hp utbildning i lymfödembehandli...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 9 november - 16 mars
Studieform: Delvis distans
Ort: Lund
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 15 november
Studieform: På plats
Ort: Malmö
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Good clinical practice grundkurs

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studi...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 7 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 högskolepoäng

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancervården. Kursens fokus är att utveckla kontak...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 13 februari - 18 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Livsstil och fysisk aktivitet för patienter med hjärntumör

Vilka vinster har patienten med malign hjärntumör av en aktiv livsstil? Vad säger forskningen om fys...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 20 februari
Studieform: På plats
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
INCA och registerforskning inom cancer

Utbildningen riktar sig till processägare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 27 mars - 25 april
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Aktiv överlämning till primärvården

Regionalt cancercentrum Mellansverige bjuder in till en kostnadsfri digital föreläsning. Vi hoppas a...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 28 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 10 april - 25 maj
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Utbildningsdag: Precancerösa förändringar i vulva, penis och anus

Diagnostik av precancerösa förändringar i hud och slemhinna, behandling, rehabilitering av tumörer i...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 14 april
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efte...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 17 april
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbinarium - datauttag i IPÖ prostatacancer och rapporter i NPCR:s primärregister på grupp – och kliniknivå.

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av rapporter i IPÖ prostatacancer och ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 17 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 19 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 20 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM....

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 25 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten

RCC Syd bjuder in till En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt cancerpatienten den 27 april...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 27 april
Studieform: På plats
Ort: Hörsalen Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Regiondag hjärntumör

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 28 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 1 maj - 22 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
De nödvändiga samtalen – läkare

Hur ska jag prata om prognos och framtid? Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked? Hu...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 4 maj - 5 maj
Studieform: På plats
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Regiondag Lungcancer

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Regional Arbetsgrupp (RAG) Lungcancer i samarbete med Aka...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 5 maj
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, City Life, Solnavägen 3H
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Digital cancerrehabilitering – möjligheter och utmaningar kring att dela program mellan regioner

Save the date och anmäl dig redan nu! Mer utförligt program kommer inom kort....

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 16 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Fördjupningsutbildning för dysplasibarnmorskor

Tanken med fördjupningsutbildningen är att ge djupare kunskaper som är användbara för dysplasibarnmo...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 2 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Workshop - Smärta efter bäckencancerbehandling

Välkommen till en workshop om smärta efter bäckencancerbehandling!...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 2 juni
Studieform: På plats
Ort: Lokal: Sharience, Medicon Village, Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalsk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 13 juni
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 28 augusti - 29 september
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalsk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 september
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. U...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 25 september - 13 november
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning under vårterminen 2024. Kursen riktar sig...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 24 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 4 mars
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Cancer och levnadsvanor – hur hänger det ihop?

Miniutbildning kring levnadsvanor - tobaksrökning, solvanor, matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör....

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Sjukvårdsregion Mellansverige
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdrag...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell