Nationellt högspecialiserad vård (NHV) testikelcancer

För omkring 35-40 patienter av de cirka 340 personer som årligen diagnosticeras med testikelcancer finns indikation för retroperitoneal lymfkörtelutrymning.

Åtgärden utgör ett komplicerat kirurgiskt ingrepp med mycket höga krav på kirurgisk kompetens, liksom tillgång till högspecialiserad kompetens inom ett antal specialiteter. Behandlingen har sedan november 2017 koncentrerats till två vårdenheter i landet. Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård.

Behandling

Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

Nationella högspecialiserade vårdenheter (NHVe)

  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Uppföljning

De nationella högspecialiserade vårdenheterna har arbetat under 2018-2019 och redovisar de två åren i var sin rapport:

Tvåårsuppföljning Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Information och kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remiss till landsting och regioner (pdf, nytt fönster)

RCCs beslutsrekommendation (pdf, nytt fönster)