Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Vårdförloppet fastställdes av RCC i samverkan 2018. I juni 2019 infördes ett förtydligande i kodningsvägledningen. Det rör kodningen vid BCG- och mitomycinbehandling.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Seminarium om remissversionen av SVF Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Det standardiserade vårdförloppet är på remissrunda till den 15 april. Den 15 februari sändes ett seminarium om uppdateringarna. I seminariet presenteras vad som är uppdaterat och vilken evidens som finns. Med Fredrik Liedberg och Elinor Nemlander. Seminariet är textat. Aktivera texterna genom att klicka på textsymbolen i filmens nederkant. 

 

Kortversion primärvården

Kortversion för primärvården, urinblåse- och urinvägscancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, urinblåse- och urinvägscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. 

Regionalt anpassad patientinformation

Regional tillämpning av Standardiserat vårdförlopp (SVF)
urinblåsa Region Stockholm(pdf, nytt fönster)