Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Magnus Rizell

regional processägare levercancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Bengt Isaksson

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Oskar Hemmingsson

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Per Sandström

ledamot RCC Sydöst styrgrupp

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Ernesto Sparrelid

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Caroline Williamsson

Kirurg

Skånes universitetssjukhus

 

 

Omvårdnadsrepresentant

Jenny Drott

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

 

 

Patientrepresentant

Fredrik Hopfgarten

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

 

 

Representanter från specialistföreningar

Lotta Lundgren

onkolog

Skånes universitetssjukhus Lund

 

Malin Sternby Eilard

Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gunnar Söderdahl

transplantation (STF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anna Abrahamsson

Gastrocentrum (SGF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ingvar Syk

registerhållare kolorektalregistret

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

 

RCC Väst – nationellt ansvarig

Siv Vitblom

registeradministratör

RCC Väst

 

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

Jenny Franze

produktägare

RCC Väst