Nationell kvalitetsregistergrupp för Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Torsten Dahlén

registerhållare, hematolog

Region Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamöter

Anders Själander

hematolog/professor

Umeå Universitet

 

Anna Lübking

hematolog

Skånes Universitetssjuhus

Arta Dreimane

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Johan Richter

hematolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Kristina Myhr-Eriksson

hematolog

Region Norrbotten

Sunderby sjukhus, Luleå

Leif Stenke

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Lovisa Vennström

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulla Olsson-Strömberg

hematolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige