Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

Ordförande

Ylva Hellstadius

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Ledamöter

Annika Asketun

fysioterapeut

RCC Sydöst

 

Carina Mannefred

socionom

RCC Väst

Helena Igelström

fysioterapeut

RCC Mellansverige

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare, fysioterapeut

RCC Syd

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, onkologisjuksköterska

RCC Norr

Linda Bergström

fysioterapeut

Region Jönköpings län

Malgorzata Luber-Szumniak

allmänläkare

RCC Syd

Hanna Rönnqvist

arbetsterapeut

RCC Stockholm Gotland

Sofie Backman

dietist

RCC Norr

Sofie Grinneback

fysioterapeut

RCC Väst

Patientföreträdare

Leif Näckholm

vice ordförande patient- och närståenderådet RCC Norr, ordf. Prostatacancerföreningen Norrsken i Norrbotten

RCC Norr

 

Jan Björklund

ProstataCancerföreningen i Östergötland

Leif Eskelid

Margareta Haag

PNR Stockholm Gotland och Svenska Ödemförbundet (SÖF)

Stödjande RCC RCC SYD

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare, vårdprogramhandläggare

RCC Syd