Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer GEP-NET

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för neuroendokrina tumörer (GEP-NET). Du hittar även länkar till basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.