Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet.
Utbildning
Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor
Tid: 26 augusti 2024 - 17 januari 2025
Plats: to be announced

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onkologisk vård.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 29 augusti 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Samverkan
Min vårdplan i onkologisk vård
Tid: 10 september 2024
Plats: Digitalt

Tillsammans vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården.

Utbildning
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre
Tid: 18 september 2024 - 5 mars 2025
Plats: to be announced

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Samverkan
Min vårdplan i barncancervården
Tid: 18 september 2024
Plats: Digitalt

Tillsammans inför och vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården. Välkommen till en eftermiddag med fokus på barnonkologisk vård och erfarenheter av att införa och arbeta med Min vårdplan via 1177.

Utbildning
Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor
Tid: 20 september 2024
Plats: Teams

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med cervixdysplasi.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 26 september 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Syd
SUHCCC-dagen
Tid: 11 oktober 2024
Plats: Malmö

En dag för dig som arbetar inom cancervård och forskning

Utbildning
Komplementär och integrativ medicin (KIM)
Tid: 18 oktober 2024 - 29 november 2024
Plats: Stockholm

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett professionellt och kunskaps-baserat sätt. Därför erbjuder nu RCC i Samverkan en utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 7 november 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Samverkan
Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 14 november 2024 - 15 november 2024
Plats: Danish Cancer Society Copenhagen

The Nordic collaboration on cancer patient pathways is a multidisciplinary research and experience exchange network.

Samverkan
Nationellt webbinarium om sexuell hälsa och rehabilitering efter bäckencancer
Tid: 15 november 2024
Plats: Webbinarium

Ett brett program med föreläsningar av specialister på smärta, fertilitet, HPV och sexuella övergrepp, testosteron med mera. Med kroppen som utgångspunkt.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 19 december 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!