Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

1
MAR
2021

Syd

Cancerrehabilitering i primärvården: utbildningsmaterial

Tid: 1 mars 2021 - 30 juni 2021
Plats: Utbildningsfilmer

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.


15
APR
2021

Syd

Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2

Tid: 15 april 2021
Plats: Webbinarium

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.


17
APR
2021

Samverkan

Gyncancerdagen 2021

Tid: 17 april 2021 11:00 - 16:30
Plats: Online

Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen som i år är helt digital.


20
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 20 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


20
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 20 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


21
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt melanom

Tid: 21 april 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.


22
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 22 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


23
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 23 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


27
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 27 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


28
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 28 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


29
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 29 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


29
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 29 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


4
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 4 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


5
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 5 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


5
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt prostatacancer

Tid: 5 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.


6
MAJ
2021

Syd

Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2

Tid: 6 maj 2021
Plats: Webbinarium

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.


10
MAJ
2021

Samverkan

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning

Tid: 10 maj 2021 13:00 - 16:00
Plats: Livesändning på Youtube

Regionalt cancercentrum väst och Prostatacancercentrum Skåne delar med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. På plats finns även ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning för att berätta om arbetet som sker nationellt. 


11
MAJ
2021

Syd

Optimerad och jämlik cancervård

Tid: 11 maj 2021
Plats: Digitalt möte

Dialogmöte mellan regionala patientprocessledare, patient- och närståenderepresentanter, chefer i sjukvården samt företrädare för förvaltningarna i Södra sjukvårdsregionen.


19
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt prostatacancer

Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.


19
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


20
MAJ
2021

Samverkan

Annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways

Tid: 20 maj 2021
Plats: Online

The steering committee looks forward to meeting both old and new colleagues with an interest in cancer care planning from all of the Nordic countries.


20
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


20
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


28
MAJ
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 28 maj 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


28
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 28 maj 2021 13:00 - 14:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


1
JUN
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 1 juni 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


1
JUN
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 1 juni 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


4
JUN
2021

Syd

Digital workshop om bäckencancerrehabilitering

Tid: 4 juni 2021
Plats: Teams


8
JUN
2021

Samverkan

Genomgång patientöversikt cancer i CNS

Tid: 8 juni 2021 14:00 - 15:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


16
JUN
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 16 juni 2021 14:00 - 15:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


14
SEP
2021

Syd

Good clinical practice repetitionskurs

Tid: 14 september 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.