Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet.
Samverkan
Webbkonferens: Equity, excellence and innovation – modern cancer care for all
Tid: 1 februari 2023 09:00 - 17:00
Plats: Online

Inför Världscancerdagen 2023 arrangerar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en hybridkonferens om cancer, med utgångspunkt i EU:s cancerplan.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 1 februari 2023
Plats: Online

Arbeta med PROM i Individuell patientöversikt prostatacancer.

Syd
Möte för regionala patientprocessledare
Tid: 3 februari 2023
Plats: Medicon Village, Lund

Varmt välkomna till RPPL-dag med fokus på utveckling av processarbetet inklusive MDK, utdata och processmöten.

Samverkan
Världscancerdagen 2023
Tid: 4 februari 2023 10:00 - 12:00
Plats: Online

På årets Världscancerdag 4 februari sänder Nätverket mot cancer live. Tre frukostsamtal arrangeras också tidigare under veckan.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 6 februari 2023
Plats: Online

Arbeta med PROM i Individuell patientöversikt prostatacancer med patienter som står på aktiv monitorering.

Syd
Grundkurs i Good clinical practice (GCP)
Tid: 7 februari 2023
Plats: Online

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Denna grundkurs vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Samverkan
Digitimme: Goda exempel inom cancerprevention med fokus på matvanor och fysisk aktivitet
Tid: 9 februari 2023 14:00 - 15:00
Plats: Online

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att 30-50 procent av all cancer skulle kunna förebyggas. I den europeiska kodexen mot cancer anges tolv åtgärder som människor själva kan vidta för att minska risken för cancer. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 15 februari 2023
Plats: Online

Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer med onkologisk behandling och med PROM-enkäter.

Samverkan
Genomgång: Tips för användare av IPÖ prostatacancer
Tid: 22 februari 2023
Plats: Online

Välkommen att delta i terminens digitala genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer.

Samverkan
Nationell kontaktsjuksköterskedag
Tid: 21 mars 2023
Plats: Kalmar, First Hotell Witt

Välkommen till den Nationella kontaktsjuksköterskedagen som äger rum på First Hotell Witt i Kalmar!

Samverkan
Webbinarium om ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer
Tid: 21 mars 2023
Plats: Digitalt

Den 21 mars arrangerar elevhälsan.se och RCC i samverkan ett webbinarium för att informera om en ny webbutbildning som ska ge ökad förståelse för de komplikationer som kan drabba individer som behandlats för cancer som barn.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet
Tid: 22 mars 2023
Plats: Webbinarium

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Syd
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 22 mars 2023 15:00 - 16:00
Plats: Distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Samverkan
Webbinarium: Aktiv överlämning till primärvården
Tid: 28 mars 2023 12:00 - 12:50
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Mellansverige bjuder in till en kostnadsfri digital föreläsning. Vi hoppas att många har möjlighet att delta i realtid då frågor kan ställas direkt till föreläsaren i chatten.

Samverkan
Nationell utbildning i MDS
Tid: 28 mars 2023 13:00 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansverige bjuder in till en nationell utbildning i myelodysplastiskt syndrom (MDS). Utbildningen sker via Teams den 28 mars 2023. Anmälan krävs.

Syd
Utbildningsdag vulva- anal och peniscancer
Tid: 14 april 2023
Plats: distans

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar med patientgrupperna vulva- anal och peniscancer i södra sjukvårdsregionen

Samverkan
Webbinarium om långtidsuppföljning efter barncancer
Tid: 17 april 2023 14:00 - 15:30
Plats: Teams

RCC Syd bjuder in till ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, som uppdaterats under senaste året. Vårdprogrammet inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder.

Syd
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor
Tid: 19 april 2023
Plats: Lund

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Syd
Samtalskurs för SVF-koordinatorer
Tid: 20 april 2023
Plats: Lund

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer i Södra Sjukvårdsregionen.

Syd
En dags för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten
Tid: 27 april 2023
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till en heldag för dig som arbetar med patienter med cancer.

Samverkan
RCC-dagarna 2023
Tid: 23 maj 2023 - 24 maj 2023
Plats: Uppsala Slott

RCC Mellansverige hälsar samtliga RCC-medarbetare varmt välkomna till Uppsala för 2023 års upplaga av RCC-dagarna. Vad är väl en konferens på Slottet?