Nationell kvalitetsregistergrupp hypofystumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Britt Edén Engström

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Olafur Gudjonsson

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Per Dahlqvist

endokrinolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Katarina Berinder

endokrinolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Charlotte Höybye

endokrinolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Petter Förander

neurokirurg

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Christina Dahlgren

endokrinsjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

Bertil Ekman

endokrinolog

Universitetssjukhuset Linköping

Per Karlsson

neurokirurg

Universitetssjukhuset Linköping

Oskar Ragnarsson

endokrinolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pia Burman

endokrinolog

Skånes Universitetssjukhus

Thomas Skoglund

neurokirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Peter Lindvall

neurokirurg

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Per Bergström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Maria Halldin

barnendokrinolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Helena Wik

endokrinsjuksköterska

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Peter Siesjö

neurokirurg

Skånes universitetssjukhus

Maria Elfving

barnendokrinolog

Skånes universitetssjukhus

Olivera Casar Borota

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientrepresentanter

Anna Eriksson

 

Thomas Gjutarenäfve

Sjuksköterskenätverket för Svenska Hypofysregistret

Christina Dahlgren

endokrinsjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

 

 

Stödjande RCC

Maria Forsgren

diagnoskoordinator, sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

Anna Olofsson

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland