Nationellt vårdprogram akut onkologi

Personer som har eller har haft cancer kan drabbas av allvarliga tillstånd som kräver akut omhändertagande till följd av sjukdomen eller behandlingen. Allt fler cancerpatienter får behandling centraliserat och kan därför vara långt ifrån den behandlande kliniken när ett akut tillstånd inträffar.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Vårdprogrammet i akut onkologi syftar till att skapa en mer likvärdig vård i landet genom att ge handfasta råd till de enheter som kommer att ta hand om de akuta tillstånden initialt, främst vårdpersonal inom primärvård, akutvård, hemsjukvård, palliativvård, kirurgi, medicin, ortopedi och geriatrik.

Vårdprogrammet tar upp 19 olika tillstånd hos vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen (oavsett tumörgrupp). Exempel på tillstånd som tas upp är vena cava superior-syndrom, hyperkalcemi, hjärnmetastaser/hjärntumörer och ryggmärgskompression.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.