Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

När arbetsvardagen blev övermäktig för kirurgklinikens sjuksköterskor upprättade klinikledningen en koordinatorstjänst. Två medicinska sekreterare sköter nu allt administrativt arbete kring cancerutredningen av patienter inom sex standardiserade vårdförlopp.

Se Monica Wahlström och Hanna Muñoz berätta om sitt arbete som SVF-koordinator vid kirurgkliniken på Blekingesjukhuset.

– Utan Hanna Muñozes och Monica Wahlströms arbete hade jag aldrig hunnit med mitt arbete idag, säger Malin Jannesson, kontaktsjuksköterska, prostatacancer vid kirurgkliniken på Blekingesjukhuset.

De båda medicinska sekreterarna avlastar numera med det administrativa arbetet i SVF-utredningarna av patienter med misstanke om prostata-, urinblåse-, njur-, penis-, testikel och tarmcancer.

Syftet med standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvården är att patienter ska utredas likadant oavsett var i landet de bor. Och det ska göras inom en definierad maximal tid. SVF har införts successivt i cancervården sedan 2015, i dag är ett trettiotal olika cancerutredningar standardiserade.

Krävs god samordning över klinik- och regiongränser

Under ett standardiserat vårdförlopp ska ofta flera undersökningar genomföras samtidigt eller i tät följd och ibland behöver detta ske på olika ställen. Patienten behöver ofta röntgas, kanske lämna ett vävnadsprov eller skoperas (undersökas med en liten kamera). För patienter boende i Blekinge görs en del av dessa undersökningar på sjukhus som ligger i angränsande regioner. För att vårdförloppen ska fungera inom de förutbestämda tidsgränserna behövs därför god samordning, inte bara mellan olika verksamheter, utan också mellan regioner.

Vid Blekingesjukhusets kirurgklinik sköttes tidigare de administrativa uppgifterna knutna till SVF-utredningarna av kirurgens sjuksköterskor. I takt med att fler och fler standardiserade vårdförlopp infördes blev arbetsbelastningen allt högre. På våren 2017 insåg de att tiden inte längre räckte till.

Efter en översyn valde klinikledningen att inrätta en koordinatorsfunktion, skräddarsydd för medicinska sekreterare. Monica Wahlström och Hanna Muñoz, båda erfarna inom yrket, sökte jobbet och arbetar sedan hösten 2017 växelvis som sekreterare och växelvis som SVF-koordinatorer, var sin vecka i taget.

Koordinerar patientens resa

Koordinatorns arbete innebär att ta emot remisser från remitterande läkare och säkerställa att dessa omgående bedöms av klinikerns läkare. Rör det sig om en patient som tveklöst är aktuell för utredning inom SVF blåscancer bokar koordinatorn in patienten på en cytoskopiundersökning och röntgen urografi (remiss ska skrivas av inremitterande läkare) utan att specialist läkare bedömt remissen.

Vidare i utredningen bevakar koordinatorn provsvar för att snabbt kunna boka in patienten till nästkommande undersökning i förloppet. Koordinatorn säkerställer också att patienten förbereds för den aktuella undersökningen. Det kan röra sig om att ordna en tid till mottagningen som hanterar patientens blodförtunnande medel och meddela att medicinen tillfälligt behöver sättas ut inför en undersökning.

Monica WahlströmMonica Wahlström och Hanna Muñoz ser mycket positivt på att kunna avlasta kirurgklinikernas sjuksköterskor och poängterar särskilt hur mycket det också betyder för patienten.

– Tänk att du får en svår cancersjukdom som slår ut dig. Situationen kräver att du ska tänka klart, beställa resor, ta kontakter och infinna dig till undersökningar på bestämda tider. Och mitt i allt vet du knappt vart du ska ta vägen med all oro, säger Monica Wahlström (bilden).

Det gör sjuksköterskan roll till den allra viktigaste för patienten, menar hon. Sjuksköterskan har nära kontakt med läkaren, kuratorn och sekreteraren och kan på det sättet ta hand om hela människan.

– Men då måste sjuksköterskan också få tid till det. Därför känns det så bra att avlasta med de arbetsuppgifter vi kan göra precis lika bra, fortsätter Monica Wahlström.

Personlig lämplighet

Vid de vårdförlopp som ska genomföras på kort tid, som till exempel SVF urinblåse- och urinvägscancer, har koordinatorerna ibland kontakt med patienten via telefon.

Hanna Muñoz– Eftersom vi inte är medicinskt utbildade nämner vi inte begreppet SVF för patienten utan berättar att vi fått en tid ledig med kort varsel. Vi lyssnar däremot in om det finns mycket oro och frågar i så fall om patienten vill att en sjuksköterska hör av sig. Det medicinska går vi inte in på, det hänvisar till sjuksköterskan, säger Hanna Muñoz (bilden).

Malin Jannesson, som själv är kontaktsjuksköterska med många års erfarenhet, lyfter särskilt vikten av personlig lämplighet för arbetsuppgiften.

– Att Hanna och Monica kan ta så här svåra samtal med patienterna bygger på att de är personligt lämpade för rollen. Man måste inte vara medicinskt utbildad, men man måste vara lämpad som människa. Det är A och O för att passa i just den här koordinatorsrollen, säger Malin Jannesson.

Om patienten har specifika medicinska frågor som koordinatorerna inte kan svara på kontaktar de oss sköterskor men det händer sällan.

Tätt samarbete

På kirurgkliniken har man öronmärkta SVF-tider i sin bokningskalender. Koordinator, sjuksköterskor, läkare och sekreterare har daglig kontakt för att säkerställa att de tillgängliga tiderna möter behovet för veckans alla patienter, även de patienter som inte ingår i ett SVF.

– Vissa veckor finns det fler SVF-patienter än SVF-tider och då försöker man planera in ytterligare utrymme för dessa. Andra veckor behöver SVF-tiderna inte utnyttjas av SVF-patienter utan fylls av klinikens andra patienter istället, säger Hanna Muñoz.

Tack vare koordinatorstjänsten har Malin Jannesson nu även haft tid att förbättra samarbetet med andra verksamheter. Det ledde bland annat till att röntgenmottagningen i Lund nu har öronmärkta tider för SVF-patienter från Blekingesjukhuset, vilket innebär en stor förbättring.

– Tidigare kändes det hemskt. Då var vi tvungna be patienten gå hem och vänta på en kallelse till den röntgenundersökning som skulle verifiera om cancern hade spridit sig eller inte. Nu bokar vi in dem direkt, säger Malin Jannesson.

Ovanstående samarbete hade redan inletts vid tillsättning av SVF-koordinator.

Malin Jannesson understryker att koordinatorsrollen betytt mycket för alla patienterna vid kirurgklinikerna i Blekinge, även de som inte utreds inom SVF.

– Avlastningen har lämnat utrymme för oss sjuksköterskor att utveckla rollen som kontaktsjuksköterska. Vi hinner ha fler och längre samtal med våra patienter, säger Malin Jannesson.

Text: Annelie Petersson
Fotograf: Lars Lanhed

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat