Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

 

RCC Stockholm Gotland

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Lena Grönlund

diagnoskoordinator bröstcancer, registerproduktägare, vårdprogramhandläggare

RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Nationell support, RCC Stockholm Gotland

RCC Norr

Jenny Bellgran

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support

RCC Syd

Anja Palmqvist

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Lone Pedersen

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Alexandra Andersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

 

 

RCC Väst

Sandra Lindström

RCC Väst

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst