Till regionspecifikt innehåll

Informationsmaterial och länkar

Här hittar du informationsmaterial, länkar och andra hjälpmedel.

Informationsmaterial

Stöd för dig i teamet runt en patient med cancer

Broschyr för webbvisning (pdf, nytt fönster)

Broschyr för utskrift (pdf, nytt fönster) (Liggande format, dubbelsidig utskrift.) 

Utskriftsversion för dig som vill skriva ut en sida i taget (pdf, nytt fönster) (Sätta ihop broschyren själv).

"Fyra viktiga frågor, stöd och inspiration för dig som i ditt arbete möter patienter med cancer" (lyfter frågor som ibland kan vara svåra att tala om)

Övrigt

Cancerrehabilitering i vårdprocesser (pdf, nytt fönster), arbetsmaterial cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering – folder (pdf, nytt fönster)

Mallar

Behandlingssammanfattning, efter avslutad behandling (worddokument)

Behandlingssammanfattning, efter avslutad uppföljning (worddokument)

Mall för rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

Presentationsmaterial

Denna PP-presentation om Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering  är framtagen av VP-gruppen för cancerrehabilitering och får användas fritt. Komplettera gärna med eget material.

Länkar

Cancerrehabilitering – ett förhållningssätt (film)

Nära cancer – en hemsida med resurser för barn och unga som närstående

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Läs mer om kontaktsjuksköterskans roll

Hjälp och stöd på 1177 Vårdguiden

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Utbildningsmaterial för medarbetare inom primärvården

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? Här hittar du utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.

Cancerbehandlingar - en crash course

Grundläggande kunskap om cancer och cancerbehandlingar. I denna presentation kan du få en översyn över olika cancersjukdomar, hur de behandlas och vilken rehabilitering som kan komma att behövas. Cirka 35 minuter.

 

Introduktion: fysioterapi och cancerrehabilitering i primärvården

Denna presentation riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger just grunden i cancerrehabilitering för fysioterapeuter och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär. Cirka 25 minuter.

Patient-och närståenderådet i Sydöst organiserar möten för cancerpatienter och deras anhöriga. I Jönköping finns Hjärtats hus som drivs ideellt.

Patient-och närståenderådet Sydöst