Till regionspecifikt innehåll

Sarkom

Sarkom är en sällsynt grupp tumörer med olika egenskaper. De utgör ungefär en procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad.

De drabbar personer i alla åldrar och kan sitta nästan i vilken del av kroppen som helst. De behandlas av läkare och annan vårdpersonal inom många olika specialieter, vilka varierar beroende på typ av tumör och var den sitter.

Totalt insjuknar omkring 370 patienter per år i skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg i Sverige, varav cirka 2/3 drabbas av mjukdelssarkom och resten av skelettsarkom. Av de cancerformer som drabbar barn och ungdomar utgör sarkom omkring 10 procent av alla fall.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional vårdprocess för sarkom

Målet med vårt arbete är att optimera vårdprocessen för patienter som utreds för och diagnostiseras med sarkom i norra sjukvårdsregionen, genom att försöka förbättra utredning, behandling, omvårdnad och uppföljning. 

Aktuellt arbete

Arbetet innebär bland annat:

 • Uppdatering av vårdprogram.
 • Ökad användning av digitala hjälpmedel vid uppföljning av patienter.
 • Att granska utfallet av SVF och åtgärda "flaskhalsar".
 • Att aktivt verka för bättre cancerrehabilitering.
 • Utbildningsinsatser i norra sjukvårdsregionen.

Sarkom i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2022–2024, har en bilaga om sarkom.

Processplan sarkom 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregionala processledare

Annica Pettersson

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska för sarkom

Mehdy Farhang

processledare, ortoped, överläkare

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för sarkomprocessen

Utredning och behandling är sedan 2011 centraliserad till det virtuella SarkomCentrum på Karolinska med välfungerande MDT-konferenser och för den kirurgiska behandlingen korta ledtider. Behandlingen är oftast en kombination av avancerad kirurgi och onkologisk behandling. Inrapportering till kvalitetsregistret är utomordentlig.

Processledare

Helen Lernedal

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Henrik Bauer

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Regional patientprocessledare

Emelie Styring

ordf vårdprogramgrupp, regional patientprocessledare sarkom

Ortopediska kliniken, SUS, Lund

Karolina Bogefors

regional patientprocessledare sarkom

Skånes universitetssjukhus