Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp lungcancer

Det standardiserade vårdförloppet för lungcancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp lungcancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lungcancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, lungcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional baslinjemätning

RCC Mellansverige har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för lungcancer (28 oktober 2015)

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholms och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholms finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.