Min vårdplan som kunskapsstöd

Min vårdplan – ett verktyg för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården.

Min vårdplan möjliggör delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Sedan 2020 har RCC varit ansvarig utgivare för Min vårdplan.

Min vårdplan som kunskapsstöd:

  • Min vårdplan innehåller kvalitetssäkrad kunskap om bästa tillgängliga cancervård. Informationen utgår från rekommendationer i de nationella vårdprogrammen, och förankras nationellt genom öppna remissrundor.
  • Min vårdplan tas fram av arbetsgrupper med diagnosspecifik omvårdnadskompetens. Grupperna består av representanter från sjukvårdsregionerna, patient- och närståendeföreträdare och adjungerade experter inom olika områden
  • Min vårdplan finns för flera cancerdiagnoser och fortsätter att utvecklas. Målet är att alla som får en cancerdiagnos ska kunna erbjudas en Min vårdplan. 
  • Alla regioner har beslutat att arbeta med Min vårdplan och har påbörjat införandet. 

Publicerade Min vårdplaner finns tillgängliga digitalt via 1177 och för utskrift på papper via cancercentrum.se, under respektive cancerdiagnos. Du kan läsa mer på sidan Min vårdplan.

Min vårdplan på remiss

Ny eller reviderad Min vårdplan går på remiss innan den fastställs och publiceras. Information om remissrundorna går ut som nyhet och e-post till berörda grupper.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november.

Kunskapsstöd på remiss

Min vårdplan och Individuell patientöversikten

Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ) är två kunskapsstöd som kompletterar varandra.

IPÖ och Min vårdplan - så kompletterar de varandra