Till regionspecifikt innehåll

Alkohol

Alkohol kan höja nivåerna av till exempel hormonerna östrogen och insulin i kroppen. Hormoner kan till exempel reglera tillväxt och delning av celler.Alkohol bryts ner till acetaldehyd i kroppen som orsakar mutationer som skadar cellernas DNA på ett sätt som kan öka risken för cancer. Alkohol kan också orsaka oxidativ stress vilket även det påverkar DNA:s funktion och cellernas reparation. Dessutom påverkar alkohol cellernas skydd så att andra ämnen som framkallar cancer lättare kan tränga in i cellerna. 

Kopplingen mellan alkohol och cancer är påvisad för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- och ändtarm och bröstcancer hos kvinnor.

För vissa cancerformer kan även mindre mängder alkohol öka risken för cancer. Det gäller till exempel bröstcancer, där risken ökar redan vid första glaset och växer succesivt med ökat intag. Hur mycket alkoholen påverkar cancerrisken beror av individuella faktorer.


Generell rekommendation enligt EUs kodex mot cancer.

 

  • Rekommendationerna vid cancerbehandling är alkoholuppehåll 4-8 veckor före och en tid efter ett kirurgiskt ingrepp, tills sårläkning och gott allmäntillstånd uppnåtts samt alkoholuppehåll under cancerbehandling
  • Studier visar att även små mängder alkohol kan ge ökad risk för biverkningar under cancerbehandling. 
  • Vid operation kan det finnas ökad risk för blödningar, infektioner och påverkan på hjärtat. Cancerbehandling och alkoholkonsumtion påverkar båda vårt immunsystem och ökar därför risken för infektioner.
  • Vid strålbehandling kan alkoholintag öka risken för kraftigare biverkningar på slemhinnor. Vid blodcancer är blödningsrisken ofta kraftigt förhöjd och i många fall är även immunförsvaret försvagat. Samtidig alkoholkonsumtion kan försvåra dessa komplikationer.

 

Filmer, utbildningar och annat material

kring alkohol

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Så kan du ändra dina alkoholvanor, 1177 

Alkoholhjälpen

Satsningen Alkohol och cancer

Alkohol och cancer - så hänger det ihop (film)

Matvanor, alkohol och cancer (film)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Arbetsgrupp för cancerprevention — Alkohol

 

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Johanna Pettersson

Samordnare folkhälsa

Region Norrbotten

Klara Nypelius Standley

regional processledare prevention

Skånes universitetssjukhus

Samarbete inom cancerprevention och alkohol

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst