Till regionspecifikt innehåll

Allvarliga ospecifika symtom

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom, Kunskapsbanken

Alla SVF och vårdprogram finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Kortversion för primärvården

Kortversion av vårdförlopp för primärvården (pdf, nytt fönster)

Kortversion av vårdförlopp för primärvården (word)

Kortversioner SVF, alla diagnoser (pdf, nytt fönster)

Kortversioner SVF, alla diagnoser (word, nytt fönster)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling. 

Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Processledare

Viktoria Hjalmar

överläkare

Danderyds Sjukhus AB

 

Erika Landström

specialistläkare

Danderyds Sjukhus AB

Regional patientprocessledare

Kristina Arnljots

ordförande vårdprogramgrupp och regional patientprocessledare och okänd primärtumör (CUP), onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Regional vårdprocess allvarliga ospecifika symtom

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västa sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Det pågår ett samarbete mellan RCC Väst och RCC Stockholm Gotland med utveckling av en falldatabas. Det är en plattform som är tänkt att användas nationellt av Diagnostiska Centra för att hjälpa varandra med svåra utredningsfall både vad gäller standardiserade vårdförlopp Allvarliga ospecifika symtom och standardiserade vårdförlopp okänd primärtumör. En pilotstudie är tänkt att sjösättas hösten 2022.

Regional processägare

porträtt

Marcela Ewing

regional processledare tidig upptäckt, specialistläkare allmänmedicin och onkologi

RCC Väst

Regionalt stödteam

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst