Forskning på Svenska Barncancerregistret

Här finns information om forskning med stöd av Svenska Barncancerregistret, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.