Genetisk testning vid misstänkt äggstockscancer

Genetisk screening av blod och tumörvävnad initieras vid misstänkt äggstockscancer.
Om diagnosen äggstockscancer fastställs är det en del av den rutinmässiga diagnostiken att utföra genetisk analys på tumörvävnad och blodprov.