Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer och centrala nervsystemet

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer omfattar patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom). Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte. Från 2018-01-01 har kvalitetsregistret för hjärntumörer utökats med tumörer i ryggmärg och ryggmärgshinnor.

Interaktiv rapport

Den årliga rapporten, som den nationella styrgruppen för registret tar fram i samarbete med RCC norr, övergick 2019 till ett interaktivt digitalt format. I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer. Den interaktiva rapporten är under utveckling.

Interaktiv rapport för tumörer i centrala nervsystemet (CNS), INCA

Kortrapport CNS

I kortrapporten finns utförlig information och tolkningsstöd för ett urval av aktuella områden.

Kort nationell rapport CNS 2022 (pdf, nytt fönster)

Tidigare rapporter för hjärntumörer finns under rubriken Rapporter.

Nationell kvalitetsregisterrapport hjärntumörer, 1999–2017 (pdf)

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från diagnos till operationsdatum: 15 dagar, 2021 (gäller högmaligna gliom)
  • Medianväntetid från behandlingsbeslut till operationsdatum: 17 dagar, 2021 (gäller lågmaligna gliom)
  • Inrapporterade patienter i registret, täckningsgrad: 91 procent, 2021

Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer

Det nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer omfattar patienter som är diagnosticerade enligt bilddiagnostik efter 2018-01-01, alternativt diagnosticerade och opererade efter 2018-01-01.

Patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom), alternativt primär tumör i ryggmärg/ryggmärgshinnor omfattas av registret.

CNS-registret finns tillgängligt för elektronisk registrering men registrering kan även ske på pappersblanketter. Dessa finns under Dokument i menyn till vänster.

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer startade 1999. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst