Nationell kvalitetsregistergrupp peniscancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Anna Trent

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Aus Saudi

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Christian Steczko Nilsson

hudläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Diane Grelaud

patolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Elisabet Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jesper Rosvall

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Johan Forsell

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Johannes Andersson

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Kimia Kohestani

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Luiza Dorofte

patolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Magdalena Sitnik

kurator

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Matilda Nederfeld

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Warnolf

urolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Stödjande RCC

Erik Persson

statistiker

RCC Mellansverige

 

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Camilla Byström

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige