Nationell kvalitetsregistergrupp peniscancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Ledamöter

Anna Trent

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

 

Anna-Karin Jakobsson

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Annelie Gelin

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Annika Johnsson

hudläkare

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Aus Saudi

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Friedrich

kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

David Stenholtz

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Diane Grelaud

patolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jesper Rosvall

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Johanna Nilsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Johannes Andersson

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Kimia Kohestani

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Luiza Dorofte

patolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Magdalena Sitnik

kurator

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Malin Englund Tjerring

onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

My Falk

hudläkare

Universitetssjukhuset, Örebro

Ola Thorsson

nuklearmedicin

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Warnolf

urolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Stödjande RCC

Gun-Britt Adamsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige