Instruktioner för tillgång till prover

På denna sida kan du läsa om hur du får tillgång till biobanksprover

Om prov ska skickas för analys utanför Region Skåne (t ex av ett företag eller ett annat universitet) måste ett särskilt avtal om detta skrivas.

Biobank Sverige, information om Material Transfer Agreement 

För tillgång till personuppgifter kopplade till proven, till exempel kliniska data, krävs beslut från KVB om det rör data inom Region Skåne. Om det är data från ett kvalitetsregister som är aktuellt krävs beslut från den region som har personuppgiftsansvar för registret (CPUA).

KVB-ansökan - utlämnande av patientdata 

Två sätt att ansöka om uttag

Beroende på om det finns etikansökan som täcker ditt önskade uttag, eller om etikansökan saknas för dessa, behöver du ansöka om uttag enligt nedan:

a) Om analyser av proverna täcks av den etikansökan som skrevs när provsamlingen inrättades

  1. Ansök till provsamlingens styrgrupp med blanketten nedan. Instruktioner finns även nedan. Ansökan ska mailas till styrgruppens ordförande. Styrgruppen gör en vetenskaplig prioritering av ansökan. Man tittar bland annat på om frågeställningen kan besvaras av föreslagna experiment, om provvolymen i förhållande till den information man kan få ut är adekvat, om motsvarande analyser gjort tidigare mm.
  2. Om styrgruppen bifaller, ta tillsammans med provsamlingsansvarig kontakt med centrala biobanksavdelningen inom Region Skånes biobank (BD47) (RS136BD47@skane.se) och ange vilka prover som ska användas.

b) Om analyser av proverna inte täcks av den etikansökan som skrevs när provsamlingen inrättades

  1. Ansök om etiskt tillstånd.
  2. Ansök till provsamlingens styrgrupp med blanketten nedan. Instruktioner finns även nedan. Ansökan ska mailas till styrgruppens ordförande. Styrgruppen gör en vetenskaplig prioritering av ansökan enligt ovan.
  3. Ansök hos RBC Syd (se länk nedan) om tillgång till proverna.
  4. Ta, tillsammans med provsamlingsansvarig, kontakt med centrala biobanksavdelningen inom Region Skånes biobank (BD47) (RS136BD47@skane.se) och ange vilka prover som ska användas.

RBC Syd, ansökan biobank

Blankett för ansökan till provsamlingens styrgrupp (Word)

Instruktioner för ansökan till provsamligens styrgrupp (pdf in English)