Till regionspecifikt innehåll

Mat

Att äta hälsosamt minskar risken för tjock- och ändtarmscancer. Dessutom bidrar hälsosamma matvanor till en hälsosam vikt, något som minskar risken för tretton cancerformer. Hälsosamma matvanor är därutöver förenat med minskad risk att insjukna i de flesta av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, stroke, typ 2 diabetes och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinson.

Ett högt intag av vissa typer av livsmedel som fullkorn, grönsaker och frukt kan direkt minska risken att drabbas av cancer i tjock- och ändtarmen, medan ett högt intag av charkuterier och rött kött ökar risken för samma cancerformer. Ur cancerpreventiv synpunkt är hälsosamma matvanor ett verktyg för att bibehålla/nå en hälsosam vikt. Övervikt och fetma ökar cancerrisken genom bland annat påverkan på inflammationsnivå, tillväxtfaktorer och vissa hormoner, som insulin och östrogen. Ohälsosamma matvanor definieras som matvanor där energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform eller måltidsmönster inte motsvarar individens behov.

Generell rekommendation

Ett kostmönster med mycket grönsaker, baljväxter, frukt och fullkorn och ett lågt intag av charkprodukter, rött kött och salt, har en oberoende skyddande effekt mot cancer i tjock- och ändtarmen och minskar även risken för övervikt och fetma. Ett högt intag av energirika näringsfattiga livsmedel så som godis, kakor, chips och annan skräpmat och söta drycker ökar risken för övervikt och fetma, vilket är en stark riskfaktor för flera olika cancerformer. Socker har ingen direkt påverkan på cancerrisken utan en indirekt påverkan via en ökad risk för övervikt och fetma.

Dessa rekommendationer stämmer väl överens med våra svenska kostråd: mer grönsaker, baljväxer, frukt, bär, nötter, fisk och skaldjur och mindre rött kött och charkprodukter, sockerrika livsmedel och drycker, salt och alkohol. Byt till fullkorn, nyttiga fetter och magra mejeriprodukter.

I samband med cancer

Personer som drabbas av cancer rekommenderas att följa ovanstående råd om möjligt. Hälsosamma matvanor och ett gott näringstillstånd ökar förutsättningarna för att uppnå optimal behandlingseffekt och minskar komplikationsrisken i samband med behandling. Ett gott näringstillstånd bidrar dessutom till att patienten kan bibehålla så god livskvalitet som möjligt.

Det är samtidigt vanligt att personer som behandlas för cancer får problem med att äta och hålla vikten. I samband med cancerbehandling är det därför viktigt att göra en riskbedömning för undernäring vilket inkluderar frågor om ofrivillig viktnedgång, ätsvårigheter och undervikt. Vid risk för undernäring är det angeläget att vidta åtgärder. Personer med nutritionsproblem har behov av individuella råd om mat och nutrition. Läs mer i avsnittet om nutrition i vårdprogrammet för cancerrehabilitering.                          

Vissa läkemedel som tas under lång tid kan öka aptiten och göra det svårare att hålla en hälsosam vikt. Det är viktigt att dessa personer får råd och stöd om hälsosamma matvanor för att begränsa viktuppgång. 

Kunskapsstöd

Nutrition, nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Hälsosamma matvanor för friska och normalviktiga personer, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Mat vid cancer, 1177 

Mat vid cancer, Cancerfonden

Matvanor, hälsa och miljö, Livsmedelsverket

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Arbetsgrupp för cancerprevention — Matvanor

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Cecilia Hellberg

sammankallande för matvanor, hälsoutvecklare

Region Västerbotten

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst