Om databasen

Genom att samla alla cancerstudier i en databas så underlättar vi för vården att hitta pågående cancerstudier som patienter kan informeras om. Därmed ökar möjligheterna för patienter från hela landet att delta i studier.

Texterna i databasen är skrivna för läkare och sjuksköterskor inom cancervården, men alla har möjlighet att söka i den.

Vilka studier finns i databasen?

  • Kliniska studier med pågående rekrytering av patienter.
  • Behandlingsstudier, provtagningsstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Kontakt

Sonia Katsuura

handläggare

RCC Norr

 

Johanna Carnerus

registerproduktägare

RCC Norr

Arbetsgrupp Cancerstudier i Sverige

Johanna Vernersson

chefssjuksköterska, ordförande

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Anders Wennström

Avdelningschef Klinisk Forskningsenhet

Region Västerbotten

Anna Schröder Håkansson

forskningssjuksköterska, barncancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annika Baan

vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Birgitta Nässén

forskningssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Christina Kawati Stenberg

enhetschef

Akademiska sjukhuset

Johan Olsson

enhetschef

Skåne Universitetssjukhus

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Katja Grönros

forskningssjuksköterska

Södersjukhuset

Marie Abrahamsson

enhetschef canceruppföljning och kvalitetsregister

RCC Stockholm Gotland

Susanne Zachau

forskningssekreterare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset